Give to celebrate 17 mai, 2021 & Norwegian history

by John Gilmour in Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Give to celebrate 17 mai, 2021 & Norwegian history
We did it
On 24th March 2021 we successfully raised £980 with 27 supporters in 55 days

We still need $US8,631/ $CA10,523/ $AU 11,113 to translate 'Norge under andre verdenskrig' (Norway during the Second World War) into English

by John Gilmour in Edinburgh, Scotland, United Kingdom

1609867021_cover.jpgWhat is important about this book? [Forklaring på norsk nedenfor.]

Professor Ole Kristian Grimnes published the first definitive history of Norway during the Second World War for many decades in 2018. This book demolishes ‘alternative facts’ about Norway’s recent history. It provides astonishing insights into the thinking and actions of the Nazi occupiers in their attempts to subjugate a nation and subvert freedom and democracy.  The book is only in Norwegian. We have been able to persuade a British publisher to release it in English but only if it is translated first. After a 40% grant from Norway, we now need £7,200 for the translation cost so that readers across the world can read this amazing story.

Why your contribution is needed. 

We would like to attract large and small financial contributions to ensure that the book will be published. If this does not go ahead, the many misunderstandings about what occurred in Norway will persist unchallenged. Also, the contribution made by Norway to the Allied war effort and the resistance of the Norwegian people will not be commemorated fully.

Who is organising this?

1609867490_jlg_head.jpg

My name is John Gilmour and I teach Scandinavian history and culture at the University of Edinburgh. I have published a similar book on Sweden during the Second World War so I can appreciate the importance of Ole Kristian’s book in the English-speaking world. I have worked collaboratively with him in the past and believe that this story is too important to be restricted to Norwegian speakers only.  

Why in English?

The history of the Scandinavian countries is under-represented in English-language publications and so many people who love Scandi-noir fiction have little opportunity to learn about the defining event for these countries between 1939 and 1945.

How is the money being spent?

The funds raised will go towards the £7,200 required for the 60% of the translation fee not covered by a Norwegian grant. Any surplus funds will be divided equally between the Oslo Jewish Museum and Norway's Resistance Museum.

Your contribution matters.

We also are appealing particularly to Norwegian societies and individuals, many of whose members or their families came to Britain during WWII and still have strong links to wartime Norway. Your contribution will make you proud of supporting one of the few chances to make a difference to history at a time when past facts and events are re-told falsely to serve political objectives and damage our future generations.

An opportunity to contribute your ideas as well as your donation and see your name in the book!

For the English-language edition, Professor Grimnes is writing an introductory chapter. This is aimed at non-Norwegian readers who are unfamiliar with pre-1939 Norwegian and Nordic events, attitudes and circumstances that had an influence on the war years in Norway. Any suggestions that you have for topics to be covered are welcome. For example, ‘Was the pre-war  Norwegian economy unable to support strong armed forces.’ ‘Why were the Norwegians neutral anyway?’ 

So if you contribute at least £10.00 or more and your topic suggestion is both posted first time by you on the Crowdfunder Comments page before similar suggestions and selected as unanticipated and original by Professor Grimnes for him to use, your name will be acknowledged in the book’s introduction when it is published. 

How to contribute.

We have set up a Crowdfunder page at https://www.crowdfunder.co.uk/translate-book-norge-under-andre-verdenskrig. Your contribution will go through me, John Gilmour, to the translator.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til å bidra økonomisk til en engelsk oversettelse av Ole Kristian Grimnes bok Norge under andre verdenskrig 1939-1945/Norway in the Second World War 1939-1945.

Grunnen til å kontakte deg er de menneskelige krigshistorier kobling Norge og Storbritannia sammen under, og etter Andre verdenskrig.

Hvorfor er denne boka viktig?

Professor Ole Kristian Grimnes har skrevet den mest fullstendige historiske beretningen på flere tiår om Norge under andre verdenskrig. Boka bryter ned «alternative fakta» om nyere norsk historie. Den gir en gripende innsikt i tankemåten til nazistene og i hvordan okkupasjonsmakten prøvde å underkue en nasjon og undergrave frihet og folkestyre. Boka er for tida bare tilgjengelig i norsk språkdrakt. Vi har lyktes i gjøre et britisk forlag interessert i å gi ut boka på engelsk, men først må noen oversette boka. Vi kan få oversettelsesstøtte fra Norge som dekker 40% av kostnadene, men vi trenger fortsatt GBP 7.000 til å dekke resten, slik at lesere fra hele verden kan lese denne utrolige historien.

Hvorfor trenger vi din hjelp?

Vi trenger både små og store beløp som kan hjelpe oss med å få utgitt denne boka. Mange misforståelser om hva som skjedde i Norge under andre verdenskrig bli stående uimotsagt om denne boka ikke kommer ut på engelsk. Uten denne boka vil heller ikke det norske bidraget til den allierte krigsinnsatsen få den anerkjennelsen som det fortjener.

Hvem står bak dette prosjektet?

Jeg heter John Gilmour, og jeg underviser i skandinavisk historie og kultur ved Universitetet i Edinburgh. Jeg har tidligere samarbeidet med Ole Kristian, og jeg har selv skrevet ei lignende bok om Sverige under andre verdenskrig. Jeg forstår derfor hvor viktig Ole Kristians bok kan bli i den engelskspråklige verden og mener at denne historien er for viktig til at den bare skal være tilgjengelig for lesere som kan norsk.

Hvorfor må boka oversettes til engelsk?

Nordisk historie er underrepresentert i bøker på engelsk, og f.eks. de mange som elsker nordisk kriminallitteratur har få muligheter til å lære om de skjebnesvangre hendelsene i Norden mellom 1939 og 1945.

Hvordan skal pengene brukes?

Summen som blir innsamlet skal bidra til den parten av oversettelseskostnadene som ikke blir dekket av oversettelsesstøtten. Et eventuelt overskudd vil bli likt fordelt mellom Jødisk Museum i Oslo og Norges Hjemmefrontmuseum.

Ditt bidrag betyr mye.

Vi henvender oss spesielt til norske foreninger og enkeltindivider som kan ha hatt foreningsmedlemmer eller slektninger som flyktet til Storbritannia under andre verdenskrig og som fortsatt har sterk tilknytning til det som skjedde på den tida. Du kan være stolt over at du støtter en av de få sjansene til å gjøre en forskjell for historiefaget og sørge for at denne historien blir fortalt i sin helhet.

Hvordan kan man bidra?

Vi har opprettet ei innsamlingsside på  https://www.crowdfunder.co.uk/translate-book-norge-under-andre-verdenskrig. 

Ditt bidrag skal sendes videre fra meg, John Gilmour, til oversetteren.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.