Mend Snowdonia!

by thebmc in 

We did it
On 16th May 2016 we successfully raised £12,030 with 255 supporters in 56 days

Below the top of Britain's most popular mountain, Snowdon, a notorious stretch of path needs repair. But we can't do it without your help.

by thebmc in

 New stretch target


You can still donate to Mend Our Mountains via the ACT website here.

Take me back to the BMC Mend Our Mountains campaign homepage

Campaign Backers

Below the top of Britain's most popular mountain, Snowdon,  a notorious stretch of path needs repair. But we can't do it without your help.

The top of the Watkin Path is notorious among climbers of Wales’ highest mountain.

This section of path has come up consistently in surveys where we ask people what they think needs improving within the national park. We want people to come to Snowdonia and be so inspired by their experience that they develop a lifelong love of hill walking and come back again and again.

 

The problem

Cutting across an unstable scree slope right below the summit of Snowdon / Yr Wyddfa, the correct route is hard to make out and walkers often end up wandering off course on to treacherous or difficult ground. In turn this has meant this section of path has experienced significant erosion and braiding.

 

The solution

With the funding raised here we aim to better define this section of path by creating a sensitively designed stone-pitched path with a sidewall alongside.

Without these improvements it will be almost impossible for us to encourage those purely heading to the summit to stay on the route to protect the surrounding habitat from further impact of erosion and damage. 

The scale of the task is huge due to the location of the section and the extent of work required. Both the National Trust and the Snowdonia National Park will be putting some funding towards the work but without hitting our £10,000 target in this campaign it will never be enough to get the job done.

 

What your pledge will achieve

This campaign will give us the opportunity to work with the National Trust through the Snowdon Partnership to repair this iconic path. Please give generously and help us do this.

 - Snowdonia National Park 

 

Please note that should the required target not be met to deliver this project, any monies raised may be rolled over to other projects within the Mend Our Mountains campaign.

Rewards will be continually added to projects over the two month course of this campaign - keep an eye on the BMC's Twitter Feed for updates and announcements. 

Eryri

Heb eich cefnogaeth, byddai adfer y rhan enwog hwn o’r llwybr sydd islaw copa’r Wyddfa, yn cymryd blynyddoedd i’w gwblhau.

Mae rhan uchaf Llwybr Watkin yn ddrwg enwog ymhlith dringwyr mynydd uchaf Cymru. Drwy dorri ar draws llethr o sgrî ansefydlog yn union o dan gopa’r Wyddfa, mae’n anodd gweld y llwybr cywir ac mae cerddwyr yn aml iawn wedi cael eu hunain yn crwydro oddi ar gwrs y llwybr. Yn ei dro mae hyn wedi golygu fod y rhan yma o'r llwybr wedi erydu a datgymalu’n sylweddol.

Oherwydd y lleoliad a’r gwaith sylweddol sydd angen ei gyflawni, mae maint y dasg yn enfawr. Bydd angen i ni rannu’r prosiect yn ddau neu dri cham, yn ddibynnol ar yr arian fydd ar gael. Cost y cam cyntaf yn unig fydd £ 70,000. Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cyfrannu rhywfaint o arian tuag at y gwaith, ond heb gefnogaeth  yr ymgyrch ‘Adfer Ein Mynyddoedd’, ni fydd yn ddigon i gyflawni’r gwaith.

Gyda'r arian a godir, ein nod yw diffinio’r rhan hwn o’r llwybr yn well gan greu llwybr wedi ei bitsho â charreg a’i ddylunio’n sensitif, gyda wal yn rhedeg ar ei hyd. Heb y gwelliannau hyn, fe fyddai hi bron yn amhosib i ni annog y rheiny sy’n anelu am y copa  i aros ar y llwybr gan warchod y cynefinoedd cyfagos rhag effaith difrod ac erydiad pellach.

Mae rhan uchaf  Llwybr Watkin wedi codi’n gyson fel pwnc mewn arolygon lle gofynwyd i bobl eu barn am yr hyn oedd angen ei wella o fewn y Parc Cenedlaethol. Rydym am i bobl ddod i Eryri a chael eu hysbrydoli gymaint gan eu profiad fel eu bod yn datblygu cariad gydol oes tuag at gerdded mynydd a dychwelyd dro ar ôl tro. Mae ymgyrch 'Adfer Ein Mynyddoedd' yn rhoi cyfle i ni, drwy Bartneriaeth yr Wyddfa i weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i adfer y llwybr eiconig hwn. Rhowch gymorth i ni drwy roi yn hael os gwelwch yn dda. 

 

Supported locally by:

Snowdonia National Park

 

 

 

Why support Mend Our Mountains?

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£5 or more

£5 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£10 or more

£10 Reward

Thank you email + 15% discount at Cotswolds Outdoor

£15 or more

17 of 50 claimed

£15 Reward

Snowdonia goody pack of 4 cartoon mountainsafe postcards and Snowdonia pin badge

£15 or more

£15 Reward

10% off any purchase at Snowdonia Information Centre Shops (one-off voucher excluding some items sold on commission)

£15 or more

£15 Reward

50% off voucher for Tent Meals https://tentmeals.co.uk/

£20 or more

£20 Reward

15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£20 or more

£20 Reward

Limited edition BMC T-shirt designed by artists Tessa Lyons reading 'Choose your own path'. More info here: www.thebmc.co.uk/Limited-edition-bmc-tshirts-choose-your-own-path-and-help-to-mend-it-too

£25 or more

£25 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£35 or more

2 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Hill Walking Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

4 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Winter Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

2 of 60 claimed

£35 Reward

Great value discounted BMC membership (for non-members) + Desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

4 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Climbing Wall Essentials DVD + BMC Winter Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

2 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Rock Climbing Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£50 or more

£50 Reward

MOM T-shirt + Invitation to celebration event + Great value discounted BMC membership (for non-members) + Desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£50 or more

£50 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£100 or more

£100 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£150 or more

6 of 16 claimed

£150 Reward

A half-day with Snowdonia wardens on the lower slopes of Snowdon – The secret plant life of Snowdon

£150 or more

1 of 16 claimed

£150 Reward

A half-day shadowing the NT Shepherd for Hafod y Llan on the foothills of Snowdon

£155 or more

0 of 1 claimed

£155 Reward

50% off voucher for a pair of DMM Apex ice axes

£175 or more

0 of 1 claimed

£175 Reward

50% off voucher for a DMM Dragon cam set sizes 2-4

£200 or more

0 of 1 claimed

£200 Reward

A navigation course in Snowdonia for up to 6 people, including info on the local flora, fauna, and geology. With adventure provider Higher Climbing: http://www.higherclimbing.co.uk/

£250 or more

£250 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£320 or more

0 of 1 claimed

£320 Reward

Unique glamping and walking holiday in Snowdonia with Mountain Yak. Stay in luxury bell tent accommodation while experiencing two days walking in the most rugged mountain range in the UK. Two days / one night. More info and pics: www.mountain-yak.com/snowdonia

£400 or more

2 of 16 claimed

£400 Reward

A day on the Watkin path with the NT Lead Ranger

£450 or more

0 of 1 claimed

£450 Reward

See the sunset from the summit of Snowdon on a guided walk with a Plas y Brenin instructor for you and up to 5 friends. Setting off early evening you'll enjoy a tranquil walk to the summit, as most walkers head home for the day. You'll reach the top in time to enjoy a truly spectacular view as the sun goes down and some homemade treats from our fabulous catering team. And as darkness falls your instructor will guide you safely back down and then whisk you back to Plas y Brenin to enjoy a well earned snooze followed by a tasty brunch.

£500 or more

0 of 16 claimed

£500 Reward

A full mountain day on Snowdon with the Snowdonia Senior Warden for Northern Snowdonia. The challenges of managing the most popular mountain in the UK – behind the scenes

£500 or more

£500 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£1,000 or more

£1,000 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£20 or more

50 of 50 claimed

£20 Reward

Snowdonia limited edition Neck warmer – only currently available to volunteers

£35 or more

1 of 1 claimed

£35 Reward

50% off vouchers for a DMM Cirque walking axe

£60 or more

1 of 1 claimed

£60 Reward

50% off voucher for a full DMM nut set (full set of wallnuts, torque nuts and alloy offset nuts)

£70 or more

1 of 1 claimed

£70 Reward

50% off voucher for a DMM Dragon cam set sizes 2-4

£70 or more

1 of 1 claimed

£70 Reward

50% off voucher for a DMM Highball bouldering pad

£125 or more

2 of 2 claimed

£125 Reward

50% off voucher for a DMM Dragon cam set 0-5

£150 or more

1 of 1 claimed

£150 Reward

A full day’s guided hillwalking in Snowdonia for up to 4 people on the route of your choice, or maybe let your guide recommend somewhere new for you to discover! With adventure provider Two Feet, Two Wheels. More info here: http://www.twofeettwowheels.co.uk/#!hillwalking--scrambling/c24lr

£250 or more

1 of 1 claimed

£250 Reward

Tackle a classic scramble with Callum Muskett, top alpine climber in Snowdonia. For 3 people on a mutually convenient day.

£300 or more

1 of 1 claimed

£300 Reward

A course for up to two people in advanced scrambling with top provider Snowdonia Walking and Climbing. For experienced scramblers who want to improve and increase their mountaineering skills. Speed up your ropework and scramble more efficiently. http://www.snowdoniawalkingandclimbing.co.uk/

£300 or more

1 of 1 claimed

£300 Reward

A course for up to two people on a Grade 3 scrambling course with top provider Snowdonia Walking and Climbing. Experience some of the most challenging scrambles in Snowdonia. Course will include rope work, use of rock climbing equipment and route finding. http://www.snowdoniawalkingandclimbing.co.uk/

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.