Let's Light Up Fairwater in December 2018

by Ceri McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

We did it
On 29th November 2018 we successfully raised £1,184 with 26 supporters in 28 days

Let's get together and Light Up Fairwater in December 2018 | Gyda'n gilydd gallwn 'Oleuo'r Tyllgoed' ym mis Rhagfyr 2018

by Ceri McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

We are local residents and businesses who want to raise funds to put lights down the Green this Christmas. 

We are aiming for a 1 December light up. 

We have already raised half of the total needed through donations from the Fairwater Pub, Mr Coffi and our local Fairwater Councillors. 

Please give what you can for our first Light Up Fairwater.  Thank you!

Rydym yn grŵp o drigolion a busnesau lleol sydd am godi arian i osod goleuadau nadolig yn y 'Green' eleni.

Rydym yn anelu at droi'r goleuadau ymlaen ar 1 Rhagfyr.

Rydym eisoes wedi codi hanner yr arian trwy roddion gan dafarn y Fairwater, Mr Coffi a'n Cynghorwyr lleol. Gofynnwn yn garedig am eich cefnogaeth er mwyn 'Goleuo'r Tyllgoed' am y tro cyntaf erioed. Diolch yn fawr!

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.