To help poor people and to help eradicate poverty

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

To help poor people and to help eradicate poverty

£17,020

raised so far

100

supporters

Persian: ای که دستت میرسد، دستی بگیر

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

Persian:

ای که دستت میرسد، دستی بگیر 

هموطن عزیزدرود و سلام

همانطور که میدانید اوضاع اقتصادی مردم ایران در این روزها بسیار بد و وخیم است.

تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما در شرایط و اوضاع اقتصادی بسیار بدی قرار دارند و روزگار را با سختی بسیارسپری میکنند، حتی قادر به تامین حداقل نیاز غذا و دارو برای خود و فرزندانشان نیستند. من و شما دوست عزیز اگر بخواهیم میتوانیم مقدار ی از این فشار هولناک اقتصادی را از دوش هموطنان عزیز خود بکاهیم.

ما گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستیم که هیچگونه وابستگی عقیدتی، سیاسی، مذهبی به هیچ گروه و یا فرقه خاصی نداریم. تنها هدف ما کمک به هموطنان عزیزی است که در این روزگار سخت به ما نیاز دارند.  

نباشد همی نیک و بد پایدار  همان به که نیکی بود یادگار 

دراز است دست فلک بر بدی  همه نیکویی کن اگر بخردی

اگر شما هم مانند ما مایل هستید که به هموطنان نیازمند خود در ایران کمک کنید، میتوانید به آدرس

.کنید مراجعه www.bit.ly/help4change

با سپاس فراوان

Help4change

   حرکتی است مردمی که توسط گروهی از ایرانیان فرهیخته در غربت و در خارج از خاک میهن عزیزمان ایران شروع گردیده تا بتوانند با جمع آوری کمک های مالی از سرتاسر جهان به شکل پرداخت های آنلاین و از طریق اینترنت و با حفظ امنیت کامل، به باری مردم دردمندایران از جمله گرسنگان، بی خانمان ها، کارتن خواب ها، کودکان کار و بیکاران رسیدگی نمایند. 

همه به خوبی آگاه هستیم که مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی در داخل ایران زندگی میکنند احتمالا برخی از ما ویدیوهایی را که در فضای مجازی دست به دست میشودو برادران و خواهران ما هستند و ناچارا به زباله گردی وادار شده اند را دیده ایم. کودکانی که باید در مدارس مشغول آموزش و تحصیل باشند در خیابانها مشغول کارهای سخت شده اند و تعداد کارتون خواب ها نیز رو به افزایش است. 

کودکان بی سرپرست نیز از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار هستند و تعدادی از این کودکان در سرمای خیابان‌ها روزانه جان خود رااز دست میدهند. وظیفهٔ ما در این شرایط که هم میهنان عزیزمان در شرایط بسیار سخت و بد معیشتی بسر میبرند و تهیه یک لقمه نانساده هم برایشان میسر نمیباشد چیست؟ 

آیا ما ایرانیان در خارج از کشور برای نجات و کمک به این هم میهنان درست انجام وظیفه کرده ایم؟ آیا سکوت و نظاره کردن به تنهایی کافی است؟ بیایید و برای نجات و‌کمک و‌ همیاری به این هموطنانمان کاری کنیم! بیایید هر یک از ما برای نجات مردم دردمند و بی سرپناه و گرسنه ایران کاری کنیم تا این عزیزان را نجات دهیم . 

هم میهن عزیزم،بیایید با هم همراه شویم و به یاری هم میهنانمان در داخل کشور عزیزمان ایران بشتابیم. ایران 

متعلق به همه ایرانیان فارغ از گروه، آیین، دین، قوم و مذهب است. دست همیاری بسوی هم دراز می کنیم و نشان میدهیم ایرانی هنوز زنده است و غیرت ملی رافراموش نکرده ایم. هم میهن عزیرم، شاید این آخرین فرصت باشد بیایید و همه با هم همراه شویم و به کمپین

Help4change 

بپیوندیم تا ضمن کمک به همبستگی ایرانیان برای کمک به مردم دردمند به جمع آوری کمکهای مالی نیز اقدام کنیم. کمک های مالی خودرا به شکل آنلاین و از راه

لینک زیر برای یاری به مردم دردمند ایران پرداخت کنید

Www.bit.ly/Help4change
همراه شو عزیز

1605884307_aa2ce9f8-8be6-45ad-a4b1-f78f46944f84.jpg

English:

Help us Bring Change in Iran

We are a group of Iranians and we are setting up this Help 4 Change campaign in support of Iranians suffering hardship under in Iran.

There is widespread poverty means many people cannot afford the basics of life and are reduced to scrabbling in rubbish bins. The number of young children that instead of going to school are forced to work to help support their families is increasing. Many homeless people are living on the street and face many hardships including death in the harsh winters.

Young people are without hope for the future. Prostitution and drug addiction and petty crime are on the rise. We Iranians invite all people who believe in helping to solve poverty and help the poor people in Iran to contribute to this Bit.ly/help4change campaign. 

We reach out to you with open arms together with your partnership we can improve the condition of people in Iran.

Please Contribute: www.bit.ly/Help4change 

To join the campaign via WhatsApp +44-7707-530700 please join us.

1605718063_iran-child-labor-02-1-300x187.jpg

Show your support

Payment and personal details are protected