Mend The Brecon Beacons!

by thebmc in Brecon Beacons

We did it
On 16th May 2016 we successfully raised £7,610 with 213 supporters in 56 days

A beautiful route to the highest peak in the Brecon Beacons has become badly damaged and needs your help to be repaired.

by thebmc in Brecon Beacons

You can still donate to Mend Our Mountains via the ACT website here.

Take me back to the BMC Mend Our Mountains campaign homepage

Campaign Backers

A beautiful route to the highest peak in the Brecon Beacons has become badly damaged and needs your help to be repaired. 

The Neuadd path forms part of a fantastic horseshoe walk that takes in all the higher peaks in the Brecon Beacons including Pen y Fan, the highest peak in South Wales, which receives at least 250,000 visitors per year. 

 

The problem

We monitor upland path conditions throughout the National Park and this path has deteriorated markedly over the past seven years. Without any work this path will continue to braid and erode and additional routes may develop to the north of it.

 

The solution

We wish to improve path by sensitively creating a gravel path on sections on lower gradients and stone-pitching steeper sections. We want to encourage walkers to use this path rather than the path just to the north of it.

Whilst the Neuadd path is largely outside the Brecon Beacons Site of Special Scientific interest, (SSSI) much of the path to the north is within the SSSI, so we expect this work to have a positive impact on the SSSI by relieving the pressure on it.

Approximately half the path to the north is in National Trust ownership. We will be cooperating with the National Trust on this project and will both be encouraging people to use the repaired path.

 

What your pledge will achieve

We anticipate the cost of improving the whole path will be £82,000, including purchasing suitable stone, airlifting it to site and carrying out path works. The landowner will be contributing financially and the national park authority will be contributing substantial staff time to the project.

However without the success of the BMC Mend our Mountains Campaign we will not be in a position to complete this work.

Please give what you can spare to help us make it happen.

 - Brecon Beacons National Park

 

Please note that should the required target not be met to deliver this project, any monies raised may be rolled over to other projects within the Mend Our Mountains campaign.

Rewards will be continually added to projects over the two month course of this campaign - keep an eye on the BMC's Twitter Feed for updates and announcements. 

Bannau Brycheiniog

Mae’r llwybr yma yn rhan o daith hyfryd I Ben y Fan, y mynydd uchaf yn ne Prydain.  Ond os na allwn gyraedd ein targed ni fydd y gwaith hanfodol yn digwydd.

Mae llwybr Neuadd yn rhan o’r daith bedol anhygoel sydd yn cynnwys yr holl gopaon uchaf yn y Bannau Brycheiniog, gan gynnwys Pen y Fan, y copa uchaf yn ne Prydain, hefo dros 250,000 o ymwelwyr bob blwyddynMae diwrnod yn cerdded y llwybr hyn yn rhoi gologfeydd gwych yn estyn o galon Cymru I Fae Abertawe draw I Mór Hafren.

Yn ogystal a bod yn boblogaidd  hefo cerddwyr, mae llwybr Neuadd  hefyd yn boblogaidd iawn gyda canolfannau awyr agored sydd yn  rhoi blas cyntaf o’r amgylchedd mynyddig I bobl ifanc.

Rydym yn monitro amodau llwybrau yr ucheldir ar hyd y Parc Cenedlaethol ac mae’r llwybr yma wedi dirywio yn arwyddocaol dros y saith mlynedd diwaethaf.  Heb waith ar y llwybr, mi fydd yn dirywio ac yn erydu a bydd llwybrau ychwanegol yn cael eu creu I’r gogledd o honno.

Rydym eisiau gwella y llwybr yn sensitif trwy greu llwybr grean ar y llethrau llai serth a creu llwybr pitshio cerrig ar y rhannau serth.  Rydym eisiau annog cerddwyr I ddefnyddio y llwybr yma yn hytrach na’r llwybyr I’r gogledd. Tra fod y mwyafrif o’r llwybr yma oddi allan I ffiniau yr Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (ADdGA), mae  mwyafrif o’r llwybr I’r gogledd o fewn yr ADdGA , felly disgwylir I’r gwaith yma gael effaith bositif ar yr ADdGA trwy dyny pwysau oddi yno.

Mae tua hanner o’r llwybr sydd I’r gogledd ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG).  Mi fyddwn yn cyd-weithio gyda’r YG ar y prosiect yma a bydd y ddau fudiad yn annog pobl I ddefnyddio y llwybr wedi ei atgyweirio.

Amcangyfrir fod y gost o wella yr holl lwybr tua £82,000 gan gynnwys prynnu cerrig addas, hedfan y cerrig I’r safle a chyflawni y gwaith llwybr. Bydd y tir-feddianwr yn cyfrannu yn ariannol a bydd y awdurdod y parc cenedlaethol yn cyfrannu amser staff sylweddol I’r prosiect.  Ond heb gymorth  Ymgyrch Adfer ein Mynyddoedd y CMP ni fyddwn yn medru gwireddu y gwaith. Rhowch yn hael I’n helpu I wneud hyn ddigwydd.

 

 

Supported locally by:

 

Why support Mend Our Mountains?

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£5 or more

£5 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£10 or more

£10 Reward

15% discount at Cotswolds Outdoor (valid for 6 months) + Thank you email

£15 or more

£15 Reward

50% off voucher for Tent Meals https://tentmeals.co.uk/

£20 or more

£20 Reward

15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£20 or more

£20 Reward

Limited edition BMC T-shirt designed by artists Tessa Lyons reading 'Choose your own path'. More info here: www.thebmc.co.uk/Limited-edition-bmc-tshirts-choose-your-own-path-and-help-to-mend-it-too

£25 or more

£25 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£35 or more

2 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Rock Climbing Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

4 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Winter Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

3 of 60 claimed

£35 Reward

Great value discounted BMC membership (for non-members) + Desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

1 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Climbing Wall Essentials DVD + BMC Winter Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£50 or more

£50 Reward

MOM T-shirt + Invitation to celebration event + Great value discounted BMC membership (for non-members) + Desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£50 or more

£50 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£100 or more

£100 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£155 or more

0 of 1 claimed

£155 Reward

50% off voucher for a pair of DMM Apex ice axes

£250 or more

£250 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£500 or more

£500 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£1,000 or more

£1,000 Reward

A thank you for making a difference to the mountains!

£35 or more

6 of 6 claimed

£35 Reward

BMC Hill Walking Essentials DVD + desktop background by mountain artist Tessa Lyons + 15% Cotswolds Outdoor discount (6 months) + 50% Steep Edge adventure films discount (6 months)

£35 or more

1 of 1 claimed

£35 Reward

50% off vouchers for a DMM Cirque walking axe

£50 or more

1 of 1 claimed

£50 Reward

Two person to hire a canoe for the day, the voucher would be valid until Sept 2016-03-09

£60 or more

1 of 1 claimed

£60 Reward

50% off voucher for a full DMM nut set (full set of wallnuts, torque nuts and alloy offset nuts)

£70 or more

1 of 1 claimed

£70 Reward

50% off voucher for a DMM Highball bouldering pad

£70 or more

1 of 1 claimed

£70 Reward

50% off voucher for a DMM Dragon cam set sizes 2-4

£100 or more

2 of 1 claimed

£100 Reward

A place on a map interpretation course in the Brecon Beacons

£100 or more

2 of 1 claimed

£100 Reward

One place on a Lowland Leader Training Course http://www.adventureswithwill.co.uk/

£125 or more

1 of 1 claimed

£125 Reward

A place on an ITC outdoor first aid course in the Forest of Dean http://www.borderlandsoutdoor.com/

£150 or more

1 of 1 claimed

£150 Reward

One place on a Hill and Moorland Leader Training Course http://www.adventureswithwill.co.uk/

£200 or more

1 of 1 claimed

£200 Reward

Coasteering session for up to 8 on Gower this summer

£250 or more

1 of 1 claimed

£250 Reward

One place on a Mountain Leader Training Course http://www.adventureswithwill.co.uk/

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.