Beicio i bawb / Cycling for all

by Antur Waunfawr in Caernarfon, Wales, United Kingdom

We did it
On 15th November 2019 we successfully raised £640 with 17 supporters in 56 days

Menter gymdeithasol â phrosiect beicio hygyrch a lloft llesiant. / Social enterprise with accessible cycling and well-being project.

by Antur Waunfawr in Caernarfon, Wales, United Kingdom

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£5 or more

£5 Gwobr / Reward

Diolch yn fawr am gefnogi ein prosiect, byddwn yn diolch i chi ar ein gwefan. / A huge thanks for supporting our project, you'll receive a note of thanks on our website.

£10 or more

£10 Gwobr / Reward

Diolch yn fawr am gefnogi ein prosiect, byddwch yn derbyn taleb i arbed 20% oddi ar llogi un beic. / A huge thanks for supporting our project, you'll receive a voucher to save 20% on one bike hire.

£20 or more

£20 Gwobr / Reward

Diolch yn fawr am gefnogi ein prosiect, byddwch yn derbyn taleb i arbed 50% oddi ar llogi un beic. / A huge thanks for supporting our project, you'll receive a voucher to save 50% on one bike hire.

£50 or more

£50 Gwobr / Reward

Diolch yn fawr am gefnogi ein prosiect, byddwch yn derbyn taleb i arbed 50% oddi ar llogi un beic, a bydd eich enw/cwmni yn ymddangos ar blac yn y siop! / A huge thanks for supporting our project, you'll receive a voucher to save 50% on one bike hire, and your name/company name on a plaque in the shop!

£100 or more

£100 Gwobr / Reward

Diolch am eich cefnogaeth! Byddwch yn derbyn taleb i fwynhau te prynhawn yng nghaffi Blas y Waun a thaleb i arbed 50% oddi ar llogi un beic. / Thanks for your support! You'll receive a voucher for afternoon tea for 4 people at Blas y Waun café, and a voucher to save 50% on one bike hire.

£250 or more

£250 Gwobr / Reward

Diolch am eich cefnogaeth! Byddwch yn derbyn taleb i fwynhau te prynhawn yng Nghaffi Blas y Waun, a sesiwn llogi beics i 4 person. / Thanks for your support! You'll receive a voucher for afternoon tea at Blas y Waun café, and a bike hire session for 4 people.

£500 or more

£500 Gwobr / Reward

Mwynhewch 2 noson o lety yn byngalo gwyliau addasol 4* Antur Waunfawr yn Waunfawr (hyd at 6 o bobl), sy'n cynnwys llogi beics am bris gostyngedig. / Enjoy a 2 night's stay at Antur Waunfawr's 4* holiday bungalow (sleeps 6 people) which includes discounted bike hire.

£1,000 or more

£1000 Gwobr / Reward

Eich enw neu enw cwmni ar blac yn yr adeilad newydd, gwahoddiad i'r agoriad swyddogol, a 2 noson o lety yn byngalo gwyliau 4* Antur Waunfawr (hyd at 6 o bobl). / Your name or company name on a plaque in the new building, an invitation to our official opening event, plus 2 nights' stay at Antur Waunfawr's 4* holiday bungalow (sleeps 6 people).

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.