Becca4Wrecsam 2024

by Plaid Wrecsam in Wrexham, Wrexham Principal Area, United Kingdom

Becca4Wrecsam 2024

Total raised £150

£1,000 target 11 days left
15% 7 supporters
Keep what you raise – this project will receive all pledges made by 5th July 2024 at 1:31pm

I'm standing to be Plaid Cymru MP for Wrecsam. I'd be grateful for your support Rydw i'n sefyll i fod yn AS Plaid Wrecsam. Cefnogwch plis!

by Plaid Wrecsam in Wrexham, Wrexham Principal Area, United Kingdom

On July 4th, you will choose the next MP for Wrecsam. I'm standing for Plaid Cymru because I believe we have the vision and ambition to make our community a better place to live. 

To achieve that aim, we need your support. If you can help with our campaign in any way, please get in touch with [email protected] or 07747 792441 or you can donate via this Crowdfunder to ensure our best campaign ever.

We need to pay for leaflets, social media ads and garden boards. You can help by a contribution large or small. Diolch!

WHAT YOUR SUPPORT WILL ALLOW US TO DO 

£25 will pay for leaflets to be delivered to 10 streets in your area

£50 will pay for 100 posters to be displayed in homes across the constituency

£100 will pay for targetted social media ads

£250 will pay for an election address posted through every door in your ward

£500 will pay for 10,000 leaflets to be delivered across the constituency

EVERY PENNY DONATED WILL BE SPENT ON THE CAMPAIGN

As per Electoral Commission rules the agent will record the names and addresses of donors.

==================

Ar Orffennaf 4ydd, byddwch yn dewis yr AS nesaf ar gyfer Wrecsam. Rwy’n sefyll dros Blaid Cymru oherwydd mod i’n credu bod gennym y weledigaeth a’r uchelgais i wneud ein cymuned yn lle gwell i fyw.

Er mwyn cyrraedd y nod yna, mae arnom angen eich cefnogaeth. Os gallwch chi helpu gyda'n hymgyrch mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â [email protected] neu 07747 792441 neu gallwch gyfrannu drwy'r Crowdfunder hwn i sicrhau ein hymgyrch orau erioed.

BETH FYDD EICH CYFRANIAD YN EIN GALLUOGI I'W WNEUD

Bydd £25 yn talu am ddosbarthu taflenni i 10 stryd yn eich ardal

Bydd £50 yn talu am arddangos 100 o bosteri mewn cartrefi ar draws yr etholaeth

Bydd £100 yn talu am hysbysebion cyfryngau cymdeithasol targedig

Bydd £250 yn talu am anerchiad etholiadol i'w bostio drwy bob drws yn eich ward

Bydd £500 yn talu am ddosbarthu 10,000 o daflenni ar draws yr etholaeth

BYDD POB CEINIOG YN CAEL EI GWARIO AR YR YMGYRCH

Yn unol â rheolau'r Comisiwn Etholiadol bydd yr asiant yn cofnodi enwau a chyfeiriadau rhoddwyr.

Hyrwyddwyd gan / Promoted by Marc Jones ar ran / on behalf of Becca Martin, both at 7 Stryt Gerallt, Wrecsam, LL11 1EH

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

Show your support

Payment and personal details are protected