Let's Light Up Fairwater in December 2018

by Ceri McEvoy in Cardiff, South Glamorgan, Wales

Let's get together and Light Up Fairwater in December 2018 | Gyda'n gilydd gallwn 'Oleuo'r Tyllgoed' ym mis Rhagfyr 2018

by Ceri McEvoy in Cardiff, South Glamorgan, Wales

£834

raised of £1,000 target

25

supporters
83% 10 days left
This project is using Flexible funding and will receive all pledges made by November 29th 2018 at 3:42pm

We are local residents and businesses who want to raise funds to put lights down the Green this Christmas. 

We are aiming for a 1 December light up. 

We have already raised half of the total needed through donations from the Fairwater Pub, Mr Coffi and our local Fairwater Councillors. 

Please give what you can for our first Light Up Fairwater.  Thank you!


Rydym yn grŵp o drigolion a busnesau lleol sydd am godi arian i osod goleuadau nadolig yn y 'Green' eleni.

Rydym yn anelu at droi'r goleuadau ymlaen ar 1 Rhagfyr.

Rydym eisoes wedi codi hanner yr arian trwy roddion gan dafarn y Fairwater, Mr Coffi a'n Cynghorwyr lleol. Gofynnwn yn garedig am eich cefnogaeth er mwyn 'Goleuo'r Tyllgoed' am y tro cyntaf erioed. Diolch yn fawr!

Let's make 'Let's Light Up Fairwater in December 2018' happen

Support Us