To help for human rights and eradicate poverty

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

To help for human rights and eradicate poverty

£9,028

raised in 267 days

65

supporters

Persian:ما گروهى از ايرانيان كه در خارج از كشور به كار و زندگى مشغول هستيم تصميم د...

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

As you know workers in Iran are on strike for several weeks to obtain their legal

employment rights. At present, they and their families are under huge financial pressure and they are deprived of health care, training and social facilities and they need your help and support.

We thank you for showing your solidarity with Iranian workers and we ask you to help them at this very difficult time. We in the Be Iran Biandishim organisation are collecting donations through our website, www.bit/Help4change and we would appreciate very much your support and solidarity in this initiative.

Mrs Irandokht will be please to answer any queries.

Contact her on Whatsapp at +44 7857889978.

کارگران زحمت کش ایران اینک چندین هفته است که برای رسیدن به حقوق قانونی خویش در اعتصاب بسر میبرند. ما ایرانیان خارج ازمیهن عزیزمان باید در این شرایط سخت با کارگران ایران همدردی کرده و به یاری آنان بشتابیم. آنها ماهها از دریافت حقوق خویش وهمچنین از دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی، درمانی، آموزشی و اجتماعی محروم میباشند. 

ساده ترین کمکی که ما میتوانیم برای برای مجموعهٔ بزرگی از کارگران اعتصابی انجام دهیم دست کم فراهم آوردن لقمه ای نان برایخودشان و خانوادهٔ آنان است که بتوانند به حیات خویش ادامه دهند. 

لذا از شما هم میهنان عزیز استدعا داریم برای کمک به این کارگران زحمت کش ایران در هر جای دنیا با هر مبلغی حتی تنها یک دلار ازطریق وب سایت www.bit.ly/Help4change کمک های خود را اهدا نمائید و آنها را تنها نگذارید، 


  • Persian:

کمپین

Help4change

 حرکتی است مردمی که توسط گروهی از ایرانیان فرهیخته در غربت و در خارج از خاک میهن عزیزمان ایرانشروع گردیده تا بتوانند با جمع آوری کمک های مالی از سرتاسر جهان به شکل پرداخت های آنلاین و از طریق اینترنت و با حفظ امنیت کامل، به باری مردم دردمندایران از جمله گرسنگان، بی خانمان ها، کارتن خواب ها، کودکان کار و بیکاران رسیدگی نمایند. 

همه به خوبی آگاه هستیم که مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی در داخل ایران زندگی میکنند احتمالا برخی از ما ویدیوهایی را کهدر فضای مجازی دست به دست میشودو برادران و خواهران ما هستند و ناچارا به زباله گردی وادار شده اند را دیده ایم. کودکانی کهباید در مدارس مشغول آموزش و تحصیل باشند در خیابانها مشغول کارهای سخت شده اند و تعداد کارتون خواب ها نیز رو به افزایشاست. 

کودکان بی سرپرست نیز از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار هستند و تعدادی از این کودکان در سرمای خیابان‌ها روزانه جان خود رااز دست میدهند. وظیفهٔ ما در این شرایط که هم میهنان عزیزمان در شرایط بسیار سخت و بد معیشتی بسر میبرند و تهیه یک لقمه نانساده هم برایشان میسر نمیباشد چیست؟ 

آیا ما ایرانیان در خارج از کشور برای نجات و کمک به این هم میهنان درست انجام وظیفه کرده ایم؟ آیا سکوت و نظاره کردن به تنهاییکافی است؟ بیایید و برای نجات و‌کمک و‌ همیاری به این هموطنانمان کاری کنیم! بیایید هر یک از ما برای نجات مردم دردمند و بیسرپناه و گرسنه ایران کاری کنیم تا این عزیزان را نجات دهیم . 

هم میهن عزیزم،بیایید با هم همراه شویم و به یاری هم میهنانمان در داخل کشور عزیزمان ایران بشتابیم. ایران متعلق به همه ایرانیانفارغ از گروه، آیین، دین، قوم و مذهب است. دست همیاری بسوی هم دراز می کنیم و نشان میدهیم ایرانی هنوز زنده است و غیرت ملی رافراموش نکرده ایم. هم میهن عزیرم، شاید این آخرین فرصت باشد بیایید و همه با هم همراه شویم و به کمپین

Help4change 

بپیوندیم تا ضمن کمک به همبستگی ایرانیان برای کمک به مردم دردمند به جمع آوری کمکهای مالی نیز اقدام کنیم. کمک های مالی خودرا به شکل آنلاین و از راه

لینک زیر برای یاری به مردم دردمند ایران پرداخت کنید

Www.bit.ly/Help4change
همراه شو عزیز

The Islamic State of Iran has ruled Iran for more than forty years. During these years, it has maintained its power by putting pressure on the people.

• The situation of women and girls:

Women are forced to wear the hijab, and if they do not observe the hijab, they are treated violently, beaten, and arrested in the streets. Women are not allowed to leave the country without their husband’s or father’s permission. The right to divorce in Iran is with the husband and the wife is not allowed to apply for divorce. After divorce, women do not get the custody of the children. Women are not allowed to work if their husband do not give her the permission, etc.

• The death penalty and the right to a fair trial:

The death penalty continues to apply to crimes that do not involve premeditated murder or crimes whose definition is vague, such as turning away from Islam , which the government interprets as a criminal act, including the use of deadly weapons against others or society as a whole.

• Execution of child offenders.

In Iran, a number of children under the age of 18 are sentenced to death each year.

• The right to a fair trial:

Arrests without trial, compulsory disappearance, lengthy detention without trial, access to a lawyer, and confession under torture used as evidence. Defendants have difficulty defending their clients in various ways such as preventing them from accessing cases, giving them limited time to draft a defense bill, and barring them from responding to clients and providing sufficient evidence to defend them. Persons detained on charges of acting against national security, terrorism or economic corruption are prohibited from accessing a lawyer for 20 days. Torture and ill- treatment of detainees with the aim of obtaining a confession during the search.

• Advocates (activists) of the environment:

Arrest and continuous imprisonment of environmental activists. Environmental activists do not have the right to choose a lawyer and have to choose a lawyer from the list proposed by the judiciary.

• Arbitrary detention and imprisonment of dual nationals and foreign nationals

• The right to freedom of peaceful assembly, the right to freedom of opinion and expression, and the right to privacy

• Prohibition of independent guilds:

The formation of independent guilds is prohibited

• Protests, strikes and labour rights activists:

Harassment and detention of labour rights activist.

• Online freedom of speech:

As government control of online information intensifies, freedom of expression has come under unprecedented pressure.

• Arrest of journalists, writers and members of the media:

Arrest, trial and imprisonment of journalists. There is no freedom of speech.

• The situation of lawyers and human rights defenders:

Lawyers for Environmental Activists Arrested, Prosecuted, and Imprisoned for Threatening National Security

• Human rights lawyer:

Lawyers for Human right Activists Arrested, Prosecuted, and Imprisoned for Threatening National Security

• Human rights defenders:

Human rights activists, like other activists, are identified and arrested on charges of threatening national security and espionage and imprisoned in an unfair trial without the right to have an independent lawyer.

• Ethnic and religious minorities:

There are huge discrimination against ethnic and religious minorities.

• The rights of gay men and women, bisexuals and transgender people:

Iranian government are completely against them.

1605884307_aa2ce9f8-8be6-45ad-a4b1-f78f46944f84.jpg

English:

Help us Bring Change in Iran

We are a group of Iranians in exile who have been forced to leave our country. We are setting up this Help 4 Change campaign in support of Iranians suffering hardship under the regime in Iran.

In the last 42 years the Government of the Islamic Republic of Iran has denied Iranians of the most basic human rights and has stopped them from exercising their rights as citizens. In addition the government has imprisoned anybody who is not in agreement with their policies, including campaigners for human rights, honest journalists, civil rights lawyers and even young people who want to dress the way they want. Once in prison there is no guarantee of a trial; there is no fixed sentence. Many are tortured as routine. There are numerous executions often in public, and even there are executions in the streets without any trial or due process. Those imprisoned can remain without visitors or even without their families or friends knowing that they have been taken away or whereabouts they are. Women's rights have been trampled upon. In all transactions women count for half of men or even less. Women are forced to cover themselves in public and if they do not they are insulted, beaten and if they protest they can be in prison where they are open to torture, mistreatment and execution. While the regime and their supporters squirrel away the bresources of the country, the general economic situation for most people is dire.

Widespread poverty means many people cannot afford the basics of life and are reduced to scrabbling in rubbish bins. The number of young children that instead of going to school are forced to work to help support their families is increasing. Many homeless people are living on the street and face many hardships including death in the harsh winters.

Young people are without hope for the future. Prostitution and drug addiction and petty crime are on the rise. These are some of the problems under this regime which itself is totally corrupt and without any programme or policy in place to deal with these deep rooted problems. The roots of the Iranian regime's foreign policy are based on the spread of its ideology in neighbouring countries and around the world. Huge resources which belong to the Iranian people are diverted to the spread of this ideology by furthering armed interventions, often by proxy groups. Many Iranians outside Iran who opposed the regime's ideology have been assassinated, in Europe and other parts of the world.

With its ideology the Iranian regime is the cause of instability not only in Iran and the Middle East but also in other parts of the world. In order to bring an end to these problems in Iran and the rest of the world we need your support. We Iranians invite all people who believe in human rights, peace and democracy to contribute to this Bit.ly/help4change campaign. 

We reach out to you with open arms together with your partnership we can improve the condition of people in Iran and contribute to peace in the Middle East and the rest of the world.

Please Contribute: Www.bit.ly/Help4change 

To join the campaign via WhatsApp +44-7707-530700 please join us.

French:

Nous, un groupe d’Iraniens exilés, avons décidé de mettre un terme de façon pacifique à 41 ans de corruption, de meurtres d’hommes libres et à une dictature qui mets en danger la sécurité du Moyen-Orient et celle du reste du monde, c’est-à-dire la République Islamique d’Iran. Nous sommes convaincus que cela n’est possible que par un travail culturel et une lutte d’influence sur les pensées de la nation Iranienne et en particulier sur celles de la jeune génération. Pour rester indépendante et libre, cette chaine refuse de recevoir de l’aide financier des Etats ou des parties politiques et ne s’appuie que sur les donations de personnes privées qui approuvent et soutiennent ses principes et son action. C’est dans ce cadre que nous faisons appel aux hommes libres de toutes origines, Iraniens ou pas, pour soutenir financièrement cette chaine afin qu’elle puisse améliorer la qualité et la diversité de ses émissions et qu’elle puisse étendre ses moyens de diffusion, en particulier à l’intérieur de l’Iran.

1609980328_p05x6t6b.jpg

Italiano:

Noi siamo un gruppo di iraniani residenti all‘ estero.Noi abbiamo deciso di mettere fine ad un regime violento che con uccisione di migliaia di oppositori democratici e destabilizando il medio oriente semina terrore minacciando la pace modiale. Finanziato e sostenuto dagli iranani democratici all‘ estero chiede agli amici non iraniani di essere sostenuto per porter realizzare le trasmissioni culturali rompendo le censure poste dal regime teocratico .Vi preghiamo di visitare il sito internet www.Bit.ly/help4change

E sosteneteci.Grazie

German:

Helfen Sie uns, Veränderungen im Iran herbeizuführen

wir sind eine Gruppe von iranischen Immigranten, die gezwungener Maßen ihre Heimat verlassen mussten. Wir haben die Entscheidung getroffen durch die Kampagne Help4Change den leidenden und unter Druck stehenden Iranern/Innen zu helfen und sie zu unterstützen.

Die islamische Republik Iran versagt seit nunmehr 42 Jahren den iranischen Bürgern die im noch im Land leben, die Grundmenschenrechte und verstößt täglich gegen Menschen- und Bürgerrechte. Dieses Regime hat Scharenweise

Freiheitskämpfer/Innern, Journalisten/Innen, Jugendliche und Regimekritiker, die

versuchen sich gegen die herrschende Korruption und Tyrannei des Regimes im Land zu wehren und diese kritisieren, in unbekannte und anonyme Gefängnisse verschleppt, inhaftiert, gefoltert und ermordet. Die meisten Opfer des Regimes sind diejenigen die gewaltlos auf den Straßen gegen das Regime protestiert haben. Das islamische Regime verstößt ständig gegen Frauenrechte und gesteht ihnen nur die Hälft der Menschenrechte zu die sie Menschen männlichen Geschlechts zusteht. So dürfen Frauen dürfen z.B. nicht einmal selber über ihre Bekleidung entscheiden. Proteste hiergegen werden mit Bedrohungen, Gefängnis, Folter und Hinrichtung durch den iranischen Staat beantwortet.

Die wirtschaftliche Lage im Iran wird Tag zu Tag katastrophaler und Armut bedroht inzwischen große Teile der iranischen Bevölkerung. Die Hauptursache, dass die Kaufkraft der iranischen Währung immer mehr an Wert verliert. Die Inflation bewirkt einen immensen Druck auf iranische Bürgeraus. Der katastrophale wirtschaftliche Druck zwingt viele Menschen dazu Nahrungsmittel im Müll und Abfall zu suchen. 

Der Anstieg illegaler Kinder- und Jugendarbeit vergrößert sich immer mehr.

Ein Großteil der Menschen ist obdachlos und muss die Nächte auf der Straße und in Kartons verbringen, viele sind in der kalten Winterzeit um ihr Leben gekommen. Die Jugendlichen sind ohne Hoffnung auf die die Zukunft. Der Anstieg von Rauschgiftabhängigkeit und Prostitution wächst rasant in die Höhe.

Dies ist nur ein Teil der vielen Probleme, die Iraner wegen des korrupten, fanatischen und unfähigen Regimes erdulden müssen.

Das Islamische Regime im Iran hat in Hinsicht Außenpolitik nur ein Ziel im Auge und zwar die Verbreitung der radikal, mörderischen Ideologie nicht nur im Nahen Osten sogar weltweit. Hierfür hat das Regime immense Geldsummen investiert und terroristische Gruppierungen im Ausland aufgebaut und unterstützt, um die im Ausland lebenden Oppositionellen zum Schweigen zu bringen und zu ermorden. Auf Grund dessen ist dieses Regime nicht nur eine Bedrohung für Iraner sondern auch die Ursache des labilen Friedens nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt.

Um diese unmenschliche Tyrannei zu brechen benötigen wir die Unterstützung aller Bürger weltweit. Wir appellieren an alle Friedensaktivisten, Menschenrechtler und Demokraten uns mit der Kampagne Bit.ly/help4change zu unterstützen. Wir strecken Euch unsere Arme entgegen, in der Hoffnung, dass es uns gelingt die Probleme der Menschen im Iran zu lindern und Chancen auf Frieden im Nahen Osten und in der Welt zu schaffen Sie können uns über Www.beiranbiandishim.org helfen.

Um über WhatsApp an der Kampagne teilzunehmen , können Sie unter folgende Nummer erreichen: + 44-7707-530700

1609980382_ceeed21c-3548-4140-a2ff-0ebc1d9fb842.jpg

Swedish:

Hjälp oss för att få förändring i Iran

Vi exiliranier som tvingats lämna vårt land inleder härmed kampanjen ”Help4Change”. Folket i Iran lider under diktatoriskt förtryck, berövade grundläggande mänskliga rättigheter av islamiska republiken, vilken ständigt begår brott mot till exempel press- och yttrandefrihet. Aktivister, journalister och ungdomar, som alla demonstrerar mot landets korruption, blir ihjälskjutna på gator, eller fängslade och torterade till döds.

Den totalitära islamiska republiken kränker kvinnors rättigheter, till exempel genom att tvinga dem att bära hijab, utan möjlighet att bestämma över sin egen klädsel. Protester mot detta bemöts med hot, förtryck, fängelse, tortyr och avrättning, även av gravida kvinnor.

Ett av problemen med landets korrupta system är att dess ekonomi försämras för varje dag. Detta resulterar i ökande barnarbete och att ungdomar alltmer mister hopp om framtiden. Ett annat problem med islamiska republiken är dess spridning av radikal ideologi via våld och militära medel, vilken utgör hot mot västerländsk demokrati och ökar risken för massinvandring. Hotet från den totalitära, islamiska ockupationsmakten mot vår demokratiska värld berör oss alla, och är större än vi tror.

Härmed ber vi alla som tror på demokrati och mänskliga rättigheter att stödja oss i vår kamp via Help4Change. Vi sträcker ut en hand till Dig för att med Din hjälp nå fred och frihet i Iran, i Mellanöstern och i världen. Följ oss gärna via

Bit.ly/help4change.

Fördonation: www.beiranbiandishim.org

För att kontakta oss och bli medlem av vår kampanj, kontakta venligst med följande

WhatsApp nummer: +44 7707530700

Danish:

Hjælp os til at få forandring i Iran. 

Vi er en gruppe iranere som har været nødsaget til at forlade vores hjemland og bor i eksil. Vi  har besluttet os at oprette en kampagne “ help4change” med det formål at hjælpe de  mennesker som er i nød og bor under den islamiske diktatur. 

Den islamiske regering i Iran har igennem de sidste 42 år frataget de iranske borgere de mest basale menneskerettigheder. Der har igennem tidens løb været fredelige demonstrationer som protesterer mod de korrupte regeringsmedlemmer, men der er blevet  slået hårdt ned på dem. Mange frihedskæmpere, Journalister, almindelige mennesker især unge som ingen fremtid har i landet, bliver fanget og bortført ved den mindste fredelige protest. De sidder i ukendte fængsler, hvor de bliver chikaneret, tortureret på groveste vis og hængt på åben gade. Deres familiemedlemmer får ingen oplysninger om hvor de befinder sig og regeringen fratager dem alle former for kontant med omverden. 

Det islamiske regime i Iran har ingen respekt for kvinders rettigheder. Regimet bryder alle former for kvinderettigheder, og kvinder har således under halv så mange rettigheder som mænd. Kvinder får ikke lov til at bestemme deres beklædning og hvis de posterer er regimets svar på deres protest trusler, fængselstraf, tortur eller mord. 

Den økonomiske situation bliver værre og værre for hver dag og fattigdommen har bredt sig i den grad at almindelige borgere ikke har mulighed for at få dækket de mest basale behov. Mange bliver derfor nød til at forsyne sig selv og deres familie ved at lede efter madrester i skraldespande. Børnearbejde og hjemløshed breder sig i stor grad og rigtig mange sover i papkasser om natten og derfor dør mange af dem under vinterkulden. 

De unge har ingen håb om fremtid og misterbrug og prostitution er et voksende problem. Dette er kun eksempler på de mange problemer der findes i samfundet, som er voksende på grund af en korrupt og uegnet regering. Den islamiske regerings udenrigspolitik er at udbrede en radikaliserede ideologi af Islam i Mellemøsten og resten af verden. 

For at opnå deres mål bruger de alle landets ressourcer. Herunder benytter den islamiske regering sig af terrorgrupper til at slå deres modstandere ihjel i Europa og resten af verden og udbreder deres ideologi med trussel og magt. Den islamiske regering udgør derfor ikke kun en trussel mod det iranske befolkning men også mod Mellemøsten og resten af verden. Fordi de udgør en trussel mod hele verden og verdenssamfundet, har vi brug for alles hjælp til at stoppe denne trussel. Vi inviterer derfor alle mennesker som har respekt for demokratiet, menneskerettighedslove om at støtte vores kampagne “help4change”. 

Vi rækker derfor vores hænder ud for jeres støtte, så vi sammen kan løse disse problemer og  støtte og hjælpe til fred i Mellemøsten og resten af verden. I kan følge os gennem  Bit.ly/help4change hjemmeside. Jeres støtte behøver ikke nødvendigvis at være økononmisk,  men kan være i alle former og vi er således åbne for jeres forslag. 

I kan kontakte os og støtte vores kampagne gennem vores website.  Www.beiranbiandishim.org 

For at kontakte os og blive medlem af vores kampagne, kontakt venligst med følgende  WhatsApp nummer: +44 7707530700

Spanish:

Nosotros, un grupo de iraníes exiliados, hemos decidido poner fin pacíficamente a 41 años de corrupción, asesinatos de hombres libres y a una dictadura que pone en peligro la seguridad de Oriente Medio y la del resto del mundo, es decir, la República Islámica del Irán. Estamos convencidos de que esto sólo es posible a través de un trabajo cultural y de una lucha para influenciar las mentes de la nación iraní y, en particular, las de las generaciones más jóvenes. Para permanecer independiente y gratuito, este canal se niega a recibir asistencia financiera de los estados o de los partidos políticos y depende únicamente de donaciones de particulares que aprueban y apoyan sus principios y acciones. Es en este contexto que hacemos un llamamiento a todos los hombres libres de todo origen, iraníes o no, para que apoyen financieramente este canal para que pueda mejorar la calidad y la diversidad de sus emisiones y que pueda ampliar sus medios de radiodifusión, especialmente para Irán.

Arabic:

ساعدونا في إحداث التغيير في إيران

نحن مجموعة من اإليرانيين في المنفى أجبروا على مغادرة بالدنا. نحن بصدد إعداد حملة Change 4 Help هذه لدعم اإليرانيين الذين يعانون من صعوبات في ظل النظام في إيران. في السنوات الـ 42 الماضية ، حرمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية اإليرانيين من أبسط حقوق اإلنسان ومنعت هم من ممارسة حقوقهم كمواطنين.

باإلضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة بسجن أي شخص ال يتفق مع سياساتها ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون النزيهون ومحامو الحقوق المدنية وحتى الشباب الذين يرغبون في ارتداء المالبس بالطريقة التي يريدونها. بمجرد دخول السجن ال يوجد ضمان للمحاكمة ؛ ال توجد جملة ثابتة. يتعرض الكثيرون للتعذيب بشكل روتيني. هناك العديد من عمليات اإلعدام العلنية في كثير من األحيان ، وحتى هناك إعدامات في الشوارع دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية. يمكن ألولئك المسجونين البقاء بدون زوار أو حتى دون علم عائالتهم أو أصدقائهم أنه تم نقلهم بعيدًا أو مكان وجودهم. تم انتهاك حقوق المرأة. في جميع المعامالت ، تُحسب النساء نصف الرجال أو حتى أقل.

تُجبر النساء على التستر على أنفسهن في األماكن العامة ، وإذا لم يقمن بذلك ، يتعرضن لإلهانة والضرب ، وإذا احتجن ، يمكن أن يقبعن في السجن حيث يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة واإلعدام. في حين أن النظام وأنصاره يبتعدون عن موارد البالد ، فإن الوضع االقتصادي العام لمعظم الناس مزري. انتشار الفقر يعني أن العديد من الناس ال يستطيعون تحمل تكاليف أساسيات الحياة ويحولون إلى الخربشة في صن اديق القمامة. يتزايد عدد األطفال الصغار الذين يُجبرون على العمل للمساعدة في إعالة أسرهم بدالً من الذهاب إلى المدرسة. يعيش العديد من المشردين في الشوارع ويواجهون العديد مالمصاعب بما في ذلك الموت في فصول الشتاء القاسية. الشباب بال أمل في المستقبل. الدعارة وإدمان المخدرات والجرائم الصغيرة آخذة في االزدياد. هذه بعض المشاكل ف ظل هذا النظام الذي هو نفسه فاسد تما ًما وبدون أي برنامج أو سياسة للتعامل مع هذه المشاكل العميقة الجذور. تستند جذور السياسة الخارجية للنظام اإليراني إلى انتشار أيديولوجيته في الدول المجاور ة وحول العالم. يتم تحويل الموارد الضخمة التي تخص الشعب اإليراني إلى انتشار هذه األيديولوجية من خالل تعزيز التدخالت المسلحة ، غالًبا من قبل الجماعات التي تعمل بالوكالة. تم اغتيال العديد من اإليرانيين خارج إيران ممن عارضوا أيديولوجية النظام ، في أوروبا وأجزا ء أخرى من العالم. النظام اإليراني بإيديولوجيته هو سبب عدم االستقرار ليس فقط في إيران والشرق األوسط ولكن أي ًضا في أجزاء أخرى من العالم. من أجل وضع حد لهذه المشاكل في إيران وبقية العالم نحن بحاجة إلى دعمكم. نحن اإليرانيين ندعو جميع األشخاص الذين يؤمنون بحقوق اإلنسان والسالم

والديمقراطية للمساهمة في حملة bit.ly/help4change هذه. نتواصل معك بأذرع مفتوحة

جنًبا إلى جنب مع شراكتك ، يمكننا تحسين حالة الناس في إيران والمساهمة في السالم في

الشرق األوسط وبقية العالم. يمكنك متابعتنا على: المساهمة على www.beiranbiandishim.org لالنضمام إلى الحملة

.إلينا انضم WhatsApp + 44-7707-530700 عبر

1605718063_iran-child-labor-02-1-300x187.jpg

Show your support

Payment and personal details are protected