Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

£3,040

raised of £16,700 target
39
supporters
18% 40 days left
This project will only be funded if at least £16,700 is pledged by September 27th 2019 at 10:32am

I ddarparu copi o Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru. Provide a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

Scroll down to read in English

Mae’n llyfr bendigedig - mae’r darluniau a sain y geiriau’n cyfuno i greu math arbennig o farddoniaeth sy’ rywsut y tu hwnt i amser.’ Cerys Matthews

Mae The Lost Words wedi dal dychymyg miloedd o ddarllenwyr ac mae nifer fawr o gynlluniau cyllido torfol wedi sicrhau bod llawer o ysgolion ar draws y DU wedi cael copi o’r llyfr. 

Mae Graffeg yn falch iawn i gyhoeddi’r argraffiad Cymraeg (Geiriau Diflanedig) wedi’i addasu gan Mererid Hopwood, i ddod a’r llyfr cyffrous hwn i sylw cynulleidfa newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Dywedodd Jackie Morris ‘Mae gwybod y bydd The Lost Words ar gael yn yr argraffiad hardd hwn yn gwneud i fy nghalon ganu. Mae Mererid Hopwood yn deall y ffordd y mae geiriau’n gweithio, yn medru llenwi’r awyr â rhythmau ac odlau mewnol. Roeddwn i wedi fy nghyffroi pan drodd hi at y gwaith. A rhywsut, yn Gymraeg, mae’r geiriau’n swnio fel hud a lledrith hynafol. Rwy’n gobeithio y bydd ein llyfr – fy un i, Robert a Mererid – yn cyrraedd pob ysgol yng Nghymru.’

Er mwyn cyflawni'r uchelgais hon, mae angen i ni godi £16,700 i dalu i bob ysgol gynradd yng Nghymru dderbyn copi o Geiriau Diflanedig.

Mae Graffeg yn rhedeg hwn fel menter gwbl ddielw gyda'r holl arian yn cael ei godi yn talu am gost uned y llyfr ynghyd â chostau dosbarthu.

Gobeithiwn y gallwch roi'n hael i'n helpu i gyflawni ein nod.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.


It’s a beautiful book - the paintings and the sounds of words spoken aloud make a special kind of timeless poetry.' Cerys Matthews, MBE, Welsh singer, songwriter, author and broadcaster

The Lost Words by Robert Macfarlane and Jackie Morris has captured the imagination of thousands of readers and a large number of successful crowdfunding schemes have placed the book into many schools across the UK. 

Graffeg is delighted to be publishing the Welsh-language edition (Geiriau Diflanedig), adapted by Mererid Hopwood, bringing this thought-provoking book to a new audience of Welsh-language readers.

Jackie Morris says: 'To know that The Lost Words will be available in this beautiful edition makes my heart sing. Mererid Hopwood understands the way words work, makes the air sing with rhythms and internal rhymes. I was so excited when she took on the task. And somehow, in Welsh, they do sound like the ancient magic of conjuring. I hope our book, mine, Robert's and Mererid's, finds its way into every school in Wales.'

To achieve this ambition, we would like to raise £16,700 to cover the cost of donating a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales.

Graffeg is running this as a strictly not-for-profit enterprise with all money raised paying for the unit cost of the book plus distribution costs.

We hope you can give generously to help us achieve our aim.

Many thanks for your support.


Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

Raffl Paentio / Painting Raffle

Mynediad i raffl i ennill Dwrgi inc Bydd pob rhodd o £10 nid yn unig yn prynu copi o Geiriau Diflanedig, ond hefyd yn rhoi mynediad i 'raffl' i ennill Dwrgi inc grweiddiol gan Jackie Morris, wedi ei greu gydag inc Sumi a dŵr afon ar bapur dyfrlliw 10cm x 25cm. / Each donation will not only buy a copy of Geiriau Diflanedig for each primary school in Wales, but will also enter the donor into a 'raffle' to win an original Jackie Morris inked otter.

£25 or more

2 of 6 claimed

Jig-so / Jigsaw

Jig-so pren bach, prin, o beintiad gan Jackie Morris. / A rare, small wooden jigsaw from a painting by Jackie Morris.

£30 or more

0 of 50 claimed

Galendr 2020 / 2020 Calendar

Copi o Galendr 2020 The Lost Words: Spell Songs, sydd yn cynnwys paentiadau o Spell Songs, sef darn cerddorol wedi ei ysbrydoli gan The Lost Words, a gynhyrchwyd gan Folk by the Oak. / A copy of The Lost Words: Spell Songs 2020 Calendar, featuring paintings from Spell Songs, a musical evocation of The Lost Words, produced by Folk by the Oak.

£50 or more

3 of 10 claimed

Llyfr wedi'i lofnodi / Signed Book

Copi o Geiriau Diflanedig wedi’i lofnodi gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood. / A copy of Geiriau Diflanedig, signed by Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood.

£300 or more

0 of 2 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris. Dwrgi wedi ei beintio mewn inc Sumi. 10cm x 25cm ar bapur dyfrlliw. / Otter painted in Sumi ink. 10cm x 25cm on watercolour paper.

£550 or more

1 of 1 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris Dwrgi wedi peintio yn ystafell actorion BBC Woman's Hour gan ddefnyddio inc Sumi wedi ei roi gan Xinran. 10cm x 25cm ar bapur Two Rivers. / Otter painted in the BBC Woman's Hour green room using Sumi ink gifted by Xinran. 10cm x 25cm on Two Rivers paper.


Let's make 'Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales' happen

Payment and personal details are protected