Aelwyd Manceinion

Aelwyd Manceinion

The aim of my project is to create a Welsh society and choir for students in Manchester

£285 raised of £1,500 target 19 %
11 supporters 14 days left
This project is using Flexible funding and will receive all pledges made by 11:12am 8th October 2018

This project is using Flexible funding and will receive all pledges made by 11:12am 8th October 2018

Ym mis Medi eleni, byddaf yn sefydlu Aelwyd yr Urdd ym Manceinion, gyda'r nod o roi cyngerdd ymlaen yng Nghapel Noddfa, Didsbury, yn y flwyddyn newydd ac yna cystadlu yn yr Eisteddfod. Y prif ffocws bydd côr SATB wedi ei arwain gennyf fi.

Yn ogystal â hyn, bydd yr Aelwyd yn gyfle i fyfyrwyr Cymraeg y ddinas i gwrdd a chymdeithasu yn gyson drwy'r iaith Gymraeg. 


In September, I will set up Aelwyd Manceinion, a Welsh language society and choir. The main aims of the group will be a concert in Noddfa Chapel, Didsbury in the new year, and then competing in the Urdd Eisteddfod in 2019. The main focus will be an SATB choir which I will conduct.

The society will also be a chance for Welsh students in Manchester to meet and socialize through the medium of Welsh.


Any funds raised will be used towards music purchase, venue hire and travel costs.

Read full story