Yr Awr Gymraeg

Rydym yn codi arian i ddatblygu Yr Awr Gymraeg fel llwyfan digidol sy'n gwasanaethu busnesau, sefydliadau ac unigolion yn y Gymraeg.

We did it!

On 9th Aug 2017 we successfully raised £2,085 of £2,000 target with 83 supporters in 14 days

Mae Yr Awr Gymraeg yn llwyfan hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda'i wreiddiau ar Twitter, sefydlwyd yr Awr Twitter yn ôl yn 2012, erbyn heddiw mae dros 9,200 yn dilyn y cyfrif, mae'r hashnod #yagym (Yr Awr GYMraeg) yn cyrraedd 6,000,000 llinell amser a dros 1,000,000 o gyfrifon unigol yn wythnosol.

Dechrau'r flwyddyn fe godwyd dros £900 a ganiataodd greu gwefan newydd yrawrgymraeg.cymru a dechrau'r gwaith o ehangu ein gweithgaredd ar Facebook Facebook.com/YrAwrGymraeg/

Ein nod nawr yw datblygu Yr Awr Gymraeg fel llwyfan digidol sy'n cynorthwyo busnesau, sefydliadau, elusennau ac unigolion i hyrwyddo a marchnata eu gwasanaethau, cynnyrch a digwyddiadau i'r gynulleidfa fwyaf eang a phosib a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg wrth ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

Bydd £2,000 o bunnoedd yn ein galluogi i ddatblygu adrannau newydd o fewn y gwefan fydd yn rhannu gwybodaeth am gymyned Yr Awr Gymraeg ar sail lleoliad defnyddwyr, yn ein galluogi i fuddsoddi mewn meddalwedd rheoli a dadansoddi ar gyfer rheoli cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol, ac yn ein galluogi i baratoi cais manwl i ddatblygu llwyfan hysbysebu newydd fydd yn galluogi cymuned Yr Awr Gymraeg i gyrraedd cynulleidfaoedd o fewn eu cymunedau neu ar lefel cenedlaethol.

Cofiwch fod holl weithgaredd Yr Awr Gymraeg yn wirfoddol, mae ei llwyddiant cynyddol dros y misoedd diwethaf yn golygu fod angen fwy o amser i'w reoli a'i ddatblygu. Dim ond trwy eich caredigrwydd gallwn ddatblygu'r Awr i fod yn llwyfan hunan cynhaliol fydd yn y pen draw yn cyfrannu at lwyddiant ac elw'r gymuned sy'n marchnata a hyrwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg.

Diolch.


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder