Y gwir am fewnfudo / The truth about immigration

Y gwir am fewnfudo / The truth about immigration

A booklet of facts about immigration, to counter the lies of the far-right / Llyfryn o ffeithiau ynglyn a menfudo, i herio'r dde-eithafol

We did it!

On 16th Nov 2015 we successfully raised £260 with 16 supporters in 28 days

 

Ar yr 21ain o Dachwedd 2015 mae grŵp asgell dde eithafol wedi trefnu gorymdaith yn Llangefni. Yn ystod y dydd, byddent yn lledaenu celwydd ynglŷn a mewnfudwyr yn gyffredinol, a Mwslemiaid yn benodol. Ein nod ni yw sicrhau bod pobl Llangefni yn cael gwybod y gwir ynglŷn a mewnfudwyr ac Islam. 

Bydd yr arian sy'n cael ei godi trwy'r ymgyrch yma yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu taflen dwyieithog sy'n cynnwys y ffeithiau craidd ynglŷn a mewnfudo ac Islam. Byddwn yn rhannu'r daflen i gartrefi Llangefni yn yr wythnos yn arwain ar yr 21ain o Dachwedd. Byddwn yn defnyddio'r arian i argraffu cymaint o gopïau o'r daflen a sy'n ymarferol. Wedi'r rali ar yr 21ain, bydd y gwaith dylunio yn cael ei rannu am ddim gyda grwpiau eraill yng Nghymru, er mwyn iddyn nhw allu argraffu copïau ohono i'w ddosbarthu yn lleol.


On the 21st of November, 2015, a group of far-right activists are holding a rally in Llangefni. During the day they will be spreading lies about immigrants in general, and Muslims in particular. The aim of this campaign is to ensure that the people of Llangefni are given true and accurate information about immigration and Islam.


The money raised by this campaign will be used to pay for the  production of a bilingual leaflet which will clearly and concisely lay out some key facts about immigration and Islam. We will then distribute the leaflet t around Llangefni in the week leading up to the 21st of November. The money raised will be used to  pay for the leaflet's printing. After the 21st, the book's design will be shared, free of charge, with other like-minded groups in Wales, so that they can print and distribute copies of it locally.

 


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder