Коя е България? Who is Bulgaria?

by Mihaela Ilieva in България

Коя е България? Who is Bulgaria?
We did it
On 15th July 2019 we successfully raised £1,198 with 26 supporters in 14 days

Коя е България? е проект, който изследва образа на съвременния българин чрез кратки документални филм-портрети.

by Mihaela Ilieva in България

***For English, please scroll***

                       

Коя е България? е проект, който изследва образа на съвременния българин чрез кратки документални филм-портрети.

Според Световния Доклад за Щастието, България е една от най-нещастните страни, заемаща 100-тно и 97-мо място в проучването през 2018г. и 2019г. Първите места заемат страни, водещи по фактори като здравеопазване, приходи и сигурност, но също отбелязващи продължително покачване в нивата на депресия и самоубийства, според други проучвания.  Възможно ли е да се ограничи щастието в мерни единици? И колко всъщност е щастлива България?

Искаме да изградим пространство, в което участниците имат възможност да ни споделят своите лични виждания за живота в България и качествата, които ни обединяват като българи.

Фокусът в тези филми е себеусещането на всеки участник. Нашата цел е да открием от какво е съставен животът им. Какво ги прави щастливи и нещастни? Какво за тях означава да си българин? Във филмите ще се наблегне на демографското, географско, възрастово и етническо разнообразие.

Чрез проекта Коя е България искаме да обогатим и обновим идеята за това кои са хората, които обитават родината ни отвъд реалити предавания, стари приказки и образа на Бай Ганьо, които сякаш сме свикнали да приемаме. Не само да открием, но и да споделим намереното. Проектът се прави с некомерсиална цел и искаме да го споделим в достъпен за всички YouTube канал.

     

Продуцент и Режисьор 

Михаела Илиева завършва Продуцентство и Документално кино в Arts University Bournemouth през 2019 година. Като млад човек, прекарал три години от живота си далеч от България, тя придобива нова перспектива върху това какво означава да си българин. Водена от любопитство, Михаела иска да изследва какво е българското самосъзнание в днешно време. 

Ко-Режисьор и Оператор 

Митошка Алкова живее в Англия от десет години и специализира Операторство и Документално кино в Arts University Bournemouth, Англия. Митошка е българка, прекарала по-голямата част от съзнателния си живот в чужбина, което прави България за нея повече чужда, отколкото позната. В своите филми, Митошка изследва теми като носталгия и изграждането на човешката личност; това прави нейния творчески принос незаменим заради високите й технически познания и отношение към темата. 

Звук

Игнат Игнатов е студент в Arts University Bournemouth. Специализира кинорежисура и звук. Допълнително изучава киносценарий, а в свободното си време практикува фотография. Игнат черпи вдъхновение от абсурдизма и използва неконвенционален подход към разказването на истории. Интересува се от звук, защото смята че предоставя интересни възможности за представянето на една сцена - може да внесе елемент на наслада, тревога или меланхолия. Разказването чрез звук позволява на зрителя да използва въображението си и да се потопи в атмосферата на филма.

Асистент Продукция

Ана Петрова е студент по актьорско майсторство в Arts University Bournemouth. Това, което я кара да се занимава с театър и кино е любовта й към дълбочината зад всеки човешки образ. Вдъхновена е да бъде част от продукция, която цели да насочи вниманието на зрителите към забравеното - към хората, местата и историите, които рискуваме да изгубим.
Заемайки ролята на асистент продукция, тя е готова да допринесе за безпроблемното протичане на снимките чрез организираност, внимание към детайла и документиране на процеса.

Защо Вие сте важни за проекта?

Екипът ни разполага с нужното оборудване и техника за изпълнението на проекта; това, с което вие можете да ни помогнете е вашата финансова подкрепа.

Като четирима млади българи, живели в чужбина и копнеещи да опознаят родината си по-добре от преди, наша мечта е да създадем платформа, която цели да обедини и вдъхнови зрителите. Ако вярвате в нас ще се радваме да сте част от проекта ни. Можете да дарите или да споделите тази страница.

След заснемането и монтажа на кратките епизоди, те ще бъдат споделени онлайн, за да има достъп всеки до това, което сме създали. Всеки допринесъл за проекта ще получи линк с първия епизод, когато е готов, на имейла си.

Тъй като искаме да покрием възможно най-много перспективи, ще пътуваме 3 седмици из цяла България в търсенето и събирането на истории. 

Бюджетът ни е разпределен по следния начин:

‘’Who is Bulgaria?’’ is a series of short documentary film portraits that aims to find out more about the life of the people of Bulgaria and what it means to be one.
According to the World Happiness Index studies, Bulgarians are of the least happy in the European Union. The study focuses on economic factors such as the state of the healthcare system, the level of corruption and financial security in the country, but often dismisses data such as depression and suicide rates. Where is Bulgaria situated and is it possible to put a percentage on happiness?
The film aims to find what the uniting characteristics of being Bulgarian are by allowing people from different backgrounds and age groups to communicate their own story. What is their life made up of and where do they find happiness?
Who is Bulgaria? aims to explore the life of Bulgarians outside of reality TV shows, old tales and stereotypes which we’ve grown accustomed to.

               

Producer and Director

Mihaela Ilieva is a recent graduate from Arts University Bournemouth, specializing in Producing and Documentary. As someone who has spent 3 years living abroad, she has adopted a new perspective on what it means to be Bulgarian. Led by her curiosity, she wants to explore the different varieties of what being a Bulgarian truly means in 2019.

Co-Director and Cinematographer

Mitoshka Alkova has been living in the UK for a decade, and she is currently specializing in Cinematography and Documentary at Arts University Bournemouth. Mitoshka is Bulgarian but has spent most of her adult life abroad, which makes Bulgaria a lesser known destination for her. In her films, Mitoshka often explores the themes of nostalgia and human identity; she also has great technical knowledge which makes her contribution an essential part of the project.


Sound
Ignat Ignatov specializes in Film Directing and Sound at Arts University Bournemouth. He is also interested in scriptwriting and photography. Ignat’s main inspiration is Absurdism and he's keen on using an unconventional approach to storytelling. His interest in Sound is fueled by the endless opportunities to enhance the atmosphere of a scene through its soundscape and even changing it completely. Sound in storytelling can help the viewer to submerge in the atmosphere of the film.

Production Assistant

Ana Petrova is in her final year of Acting at Arts University Bournemouth. What inspired her to be an actress is the intricate depth present within each character. As a part of this project, she believes it is important to use art as a way of expressing our gratitude for the people, places and stories, which might not receive much attention.

 Our team has all the technical equipment it needs in order to document the stories; what you can help us with is the financial support we need in order to be able to cover our travel expenses.

As four young Bulgarians, who have lived abroad and want to get to know our country better than before, it is our dream to create a platform that will unite and inspire. We believe that art has the ability to shift society’s ways; so if you believe in us, we would be more than happy to have you as part of the making of this project. 

After filming and editing the short episodes, they will be uploaded online on a YouTube channel as we want everybody to have access to them. Every single contributor will get a link to the first episode once it is uploaded.

As our goal is to cover as many perspectives as possible, we will be travelling across Bulgaria for three weeks in the search for stories. 

You can help us by donating or sharing this page with your friends and family.

Our budget is as follows:


Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£5 or more

Благодаря! Thank you!

Благодарим за подкрепата, всеки принос е безценен. Моля, споделете проекта с приятелите си, за да успеем заедно! / Thank you for your support, every little counts. Please, share our project with your friends and family in order to make it happen together!

£15 or more

Instagram "Close Friend "Stories

За да бъдете част и от снимачния ни процес ще ви добавим в "Close Friends" в Инстаграм, което ще ви позволи да виждате истории, които качваме специално за вас! / We will add you to "Close Friends" on Instagram. That way you would have access to the behind the scenes and be part of our filming process more closely!

£30 or more

Принт на Фотография/ Photograph

Принт на фотография, несподеляна в социалните мрежи, на участник в проекта в автентичната за тях обстановка + Инстаграм "Close Friend" Стори! / Print of a photograph of one of the contributors in their authentic setting + Instagram "Close Friend" Story!

£50 or more

"Зад кадър" Behind the scenes

С тази награда ще получите допълнителен филм! +фотография и Инстаграм "Close Friends" Стори / You will receive a Behind the Scenes film with this reward! +print and Instagram "Close Friends" Story

£70 or more

Изненада! Surprise!

Сигурни сме, че ще попаднем на интересни предмети по пътя си, които биха били интересни и на вас! (включва и всички изброени предишни награди) We're sure that we will cross paths with some items you would be quite interested in, too! (this reward includes all listed in the rewards before)

£100 or more

0 of 5 claimed

Кажи ни КЪДЕ! Tell us WHERE!

Имате идея за място, което ви се иска да запечатаме? Ще се свържем с вас за повече информация и ще снимаме там! + фотография, Инстаграм "Close Friend" Стори и "Зад кадър"! / You have a place in mind that you would like us to cover? We'll get in touch with you for further information and we will film there! + a print, Instagram "Close Friend" Story and Behind the Scenes!


Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.