Siop Griffiths

by angharadtomos in Penygroes

We did it
On 16th November 2015 we successfully raised £2,235 with 29 supporters in 28 days

£35,000 i achub Siop Griffiths ym Mhenygroes £35,000 to resuce Siop Griffiths in Penygroes

by angharadtomos in Penygroes

£10 or more

£10 Reward

Byddwn ni'n ychwnaegu eich enw at y rhest o gyfranwyr yn yr adeilad We will add your name to the list of donors in the building

£20 or more

£20 Reward

Byddwn ni'n eich gwahodd i'r agoriad swyddogol yr adeilad, a chael pryd o bwyd yn y caffi We will invite you to the official opening of the building, and have a meal in the cafe

£50 or more

£50 Reward

Byddwn ni'n eich tywys ar daith personol un o'n teithiau hanes a diwylliant yn yr ardal We will guide you on a personal walk on one of the history and culture paths in the area

£100 or more

£100 Reward

Bydd pawb sy'n rhoi £100 neu mwy yn derbyn un shar yn y cydweithfa budd cymunedol pan mae'n cael ei sefydlu Everyone who gives £100 will receive a share in the community benefit co-operative when it is established

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.