Sanna on European Cheerleading Championships 2017

Sanna on European Cheerleading  Championships 2017

We raise money to organise the trip and our performance during European Cheerleading Championships 2017 in Prague.

We did it!

On 24th Jun 2017 we successfully raised £154 with 11 supporters in 14 days

We would like to ask you for your support, which will allow us to go to Prague in the Czech Republic for European Cheerleading Championships in June 2017.

We are cheerleading group from small town called Zaklikow in Poland. We have only about 3500 people in our town, but are very strongly motivated to succeed. This is why Sanna Cheerleaders already won 3 gold medals in Polish Championships and qualified to European Cheerleading Championships in Prague.

We are a passionate group of young people without huge budgets and great sponsors behind us. Would you be able to contribute even in small part to help us pay for the trip? We will share with you our passion, motivation, hard work, and commitment. You may also expect some gifts, depend on the amount you pay in.

Why are we asking for your support in the UK? Last summer we have been invited to be part of Luton International Carnival 2016. We visited the United Kingdom and have made a lot of friends with other groups, people, charity organisations and carnival teams. We hope you enjoyed our free performances in Luton during the carnival, at St. Matthews Primary School, in Stockwood Park, Wardown Park, with Luton Lightning Cheerleading group, on St. George’s Square in Luton and during International Children’s Day in Bedford. 

Please help us to make our dream come true. The trip to Prague in the Czech Republic for European Cheerleading Championships in June 2017 is our lifetime achievement, and we would like to go there and do the best show we can.

You may see the video from Luton International Carnival 2016 here: http://bit.ly/2scynu8

Thanks to support of Polonia - Polish Community Group in Luton and crowdfunder.co.uk, we accept PayPal and debit/credit cards to pay in.

Polish version / Polska wersja  językowa

Prosimy Cię o wsparcie, które pozwoli nam na wyjazd w czerwcu 2017 do Pragi na Mistrzostwa Europy w Cheerleading

Jesteśmy grupą cheerleaderską z Zaklikowa, małego miasteczka w Polsce. Mamy niecałe 3500 mieszkańców, ale za to są to ludzie bardzo zmotywowani. Zapewne z tego powodu, Sanna Cheerleaders zdobyła 3 złote medale na Mistrzostwach Polski i zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy w Pradze.

Jesteśmy grupą młodych pasjonatów za którymi nie stoją wielkie budżety i sponsorzy. Prosimy Cię o wsparcie, które pozwoli nam zorganizować wyjazd, który będzie reprezentował w Europie naszą gminę, powiat, województwo, a nawet Polskę. W zamian oferujemy Ci naszą pasję, motywację, ciężką pracę i zaangażowanie. Oprócz tego dodamy pamiątki w zależności od kwoty którą wpłacisz.

Dlaczego prosimy o pomoc w Wielkiej Brytanii? Rok temu byliśmy zaproszeni do udziału w Luton International Carnival 2016. Odwiedziliśmy Wielką Brytanię i zaprzyjaźniliśmy się z wieloma grupami, ludźmi, organizacjami charytatywnymi i zespołami karnawałowymi. Mamy nadzieję że podobały Ci się nasze występy w Luton podczas karnawału, w szkole St. Matthews, w Stockwood parku, w Wardown parku, razem z naszymi przyjaciółmi z Luton Lightning Cheerleading, na rynku St. George’s Square w Luton oraz podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka w Bedford.

Prosimy Cię, abyś pozwolił(a) zrealizować nam nasze życiowe marzenie. Zakwalifikowanie się i wyjazd do Pragi na Europejskie Mistrzostwa Cheerleading w czerwcu 2017 r., to nasze największe do tej pory osiągnięcie, dlatego chcielibyśmy pojechać tam i pokazać nasz najlepszy występ na jaki tylko nas stać.

Zobacz tutaj nasze wideo z Luton International Carnival 2016: http://bit.ly/2scynu8

Dzięki naszemu partnerowi w Wielkiej Brytanii, stowarzyszneniu Polonia - Polish Community Group oraz crowdfunder.co.uk, akceptujemy płatności PayPal oraz kartami bankowymi.


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder