Sadut jotka olivatkin totta

Sadut jotka olivatkin totta

We are looking to fund the essential costs of a documentary.

We did it!

On 15th Mar 2018 we successfully raised £2,885 of £2,660 target with 21 supporters in 35 days

In English: 

The film, Sadut jotka olivatkin totta,  is a visually impressive, historically and societally significant, true description of Marja-Liisa, a Finnish mother of three, who takes on a job to become a secret aide for the CIA in Berlin, Germany.  In the film, we go back to a time when the effects on the Cold War has split the capital in two, and the construction of the Berlin Wall has just begun. 

Marja-Liisa had already moved to Berlin some time before the rise of the wall, to serve as an assistant at the Finnish Trade Representation. Not only did the Berlin Wall divide the city into East- and West Berlin , but it also cut all traffic, streets, telephone lines and contact with friends and family. Fortunately, because of her job, Marja-Liisa had no trouble crossing the border, which would later play a part in her next job offer.  At the age of 27, Marja-Liisa was recruited by the CIA,  to  work as a secret aid. The job description included smuggling goods, money and East Germans (DDR)  employed by the CIA across the border. Over time, however, Marja-Liisa began to work outside the CIA's guidelines; going solo.

The story is about an adventurous, somewhat daring, young woman who ends up in an unusual position in the centre of the Cold War. Marja-Liisa's special position in society and her personal tale is at the heart of the story. In addition, the document highlights the historical and social context of that specific time in history. The film also aims to shine light on Finland's unique position in Europe after the Second World War.

Therefore, we would like to invite you to  be a part of making this unique film happen. We believe that Marja-Liisa’s fascinating stories are not to be forgotten. Rather, these stories must be told to the world. Which is why we need your help. By funding the project, you help us take the film to the finish line. Our minimum target goal is  £2660 which will cover rest of the essential costs to start filming the documentary (such as equipment hire, music and editing fees). So please, get acquainted with our great pledge offers, choose your own and get involved in making an unprecedented, Finnish film!

Our team consists of director Karoliina Bärlund, assistant director Sara Silvennoinen, cinematographer Jarkko Virtanen and animator Jenni Jokela. 

Suomeksi:

Sadut jotka olivatkin totta elokuva on visuaalisesti vaikuttava sekä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä tosi kuvaus suomalaisesta kolmen lapsen äidistä, Marja-Liisasta, joka palkataan CIA:n salaiseksi apuriksi Saksan pääkaupungissa Berliinissä. Dokumentissa matkustamme takaisin aikaan jolloin Kylmän sodan vaikutelmat ovat jakaneet Berliinin kahtia, ja Berliinin muuria on juuri aloitettu rakentamaan.

Marja-Liisa on jo ennen muurin nostamista muuttanut Berliiniin toimiakseen kanslia-apulaisena Suomen kaupallisessa edustustossa. Muuri ei ainoastaan erottanut Itä-Berliinin Länsi-Berliinistä vaan katkaisi myös kadut, liikenteet, puhelinlinjat, sekä yhteydenpidon ystäviin ja sukulaisiin. Työnsä ansiosta Marja-Liisa kuitenkin kulki vaikeutta rajan yli, asia joka tulisi vaikuttamaan hänen seuraavaa työ tarjousta.  27-vuotiaana Marja-Liisa palkattiin CIA:n salaiseksi apuriksi. Tehtävänä hänellä oli tavaroiden, rahan sekä ihmisten salakuljetus CIA:n palveluksessa toimineille DDR:läisille. Ajan mittaan Marja-Liisa alkoi kuitenkin toimia CIA:n ohjeiden ulkopuolella, sooloilla.

Tarina kertoo seikkailu haluisesta, hieman uhkarohkeasta, nuoresta naisesta joka päätyy peluriksi keskelle kylmän sodan ydintä. Marja-Liisan erikoinen asema yhteiskunnassa ja hänen henkilökohtainen tarina on kertomuksen keskipisteenä. Lisäksi, dokumentti nostaa esille kyseisen ajan historiallisen sekä yhteiskunnallisen kontekstin. Elokuva pyrkii myös valoittamaan Suomen erikoislaatuista lännen ja idän välistä asemaa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.

Tervetuloa siis mahdollistamaan ainutlaatuisen dokumentin valmistumista. Uskomme että Marja-Liisan kiehtovat tarinat ei kuulu jäädä unholaan, vaan nämä tarinat pitää kertoa maailmalle. Siksi tarvitsemme sinun apuasi. Rahoittamalla hanketta vaikutat siihen että pystymme viemään dokumentin maaliin. Minimi tavoitteemme on 3000€ (n. £2660) joka kattaa jäljellä olevat dokumentin välttämättömät alkukustannukset (kuten kalustevuokra, musiikki- ja editointikulut). Tutustuthan mahtaviin vastikkeisiin, valitse omasi ja pääset osallistumaan ennennäkemättömän, kotimaisen dokumenttielokuvan tekoon!

Tiimimme kuuluu ohjaaja Karoliina Bärlund, apulaisohjaaja Sara Silvennoinen, kuvaaja Jarkko Virtanen sekä animaattori Jenni Jokela. 


Read full story

Got an idea like this?

Start your Crowdfunder