Representing Wales in the Telders International Law Moot Court

by bangorteldersteam11 in Bangor

Representing Wales in the Telders International Law Moot Court
We did it
On 19th April 2013 we successfully raised £289 with 15 supporters in 30 days

We are raising funds represent Wales in the Telders International Law Moot Court in The Hague Europe s most famous international law competition. Fe ydym yn codi arian i gynrychioli Cymru yn Ffug Lys Barn 'Telders International Law' yn yr Hague. Hon yw cystadleuaeth enwocaf Ewrop ar gyfer cyfraith ryngwladol. We are four students and we want to represent Wales in Europe s most prestigious international law competition. The Telders International Law Moot Court is an educational event in which students from all over Europe compete against each other. Each team has to represent both sides of a fictive case. No Welsh team has ever participated and we want to change that in April 2013. We will provide a lot of inspiration to fellow students in Wales. We are seeking funds to get this project up and running in our community in time for this year s competition! We want to raise enough money to cover at least some of the participation fee. In total, we need more than £2000, but every small amount helps us to afford the expensive fee. We hope to raise at least £250 through crowdfunding. Having funds for at least a part of the participation fee will be crucial in getting the project off the ground in a sustainable way so that we can represent Wales in the competition and compete on a par against other teams from all over Europe and from the other countries of the United Kingdom. Below is a breakdown of who we are, exactly what we will do and where the funds will go. Rydym yn bedwar o fyfyrwyr sydd eisiau cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth cyfraith ryngwladol mwyaf fawreddog Ewrop. Mae Ffug Lys Barn 'Telders International Law' yn ddigwyddiad addysgol lle mae nifer o fyfyrwyr ar hyd a lled Ewrop yn cystadlu yn erbyn eu gilydd. Mae bob t”m yn gorfod cynrychioli r naill ochr a r llall o achos ffug. Nid oes unrhyw d”m o Gymru erioed wedi cymryd rhan yn y digwyddiad yma o r blaen, ac rydym eisiau newid hynny yn Ebrill 2013. Fe fyddem yn ysbrydoli nifer o n cyd-fyfyrwyr yng Nghymru. Rydym yn chwilio am arian i redeg y prosiect yma yn ein cymuned mewn da bryd ar gyfer cystadleuaeth eleni. Fe ydym eisiau codi digon o arian ar gyfer o leiaf peth o rffi cyfranogiad. Yn ei gyfanrwydd, fe ydym angen mwy na £2,000 ond fe fyddai bob swm, ta waeth pa mor fychan, o gymorth inni fforddio r,ffi costus. Ein gobaith yw codi o leiaf £250 drwy arian torf. Mae cael arian ar gyfer o leiaf than o r ffi cyfranogiad yn hanfodol ar gyfer y prosiect mewn modd parhaus i sicrhau y bydd Cymru yn cael ei chynrychioli yn y gystadleuaeth, ac yn gallu cystadlu ar lefel gyfartal ‰ r timau ar hyd a lled Ewrop, ac o rannau eraill o r Deyrnas Gyfunol. Isod, gweler ddadansoddiad o pwy ydym ni, beth fyddem yn ei wneud, a lle fydd yr arian yn mynd.

by bangorteldersteam11 in Bangor

We are raising funds represent Wales in the Telders International Law Moot Court in The Hague – Europe’s most famous international law competition.

Fe ydym yn codi arian i gynrychioli Cymru yn Ffug Lys Barn & 39;Telders International Law& 39; yn yr Hague.  Hon yw cystadleuaeth enwocaf Ewrop ar gyfer cyfraith ryngwladol.

We are four students and we want to represent Wales in Europe’s most prestigious international law competition. The Telders International Law Moot Court is an educational event in which students from all over Europe compete against each other. Each team has to represent both sides of a fictive case.
No Welsh team has ever participated and we want to change that in April 2013. We will provide a lot of inspiration to fellow students in Wales.
We are seeking funds to get this project up and running in our community in time for this year’s competition! We want to raise enough money to cover at least some of the participation fee. In total, we need more than £2000, but every small amount helps us to afford the expensive fee. We hope to raise at least £250 through crowdfunding.
Having funds for at least a part of the participation fee will be crucial in getting the project off the ground in a sustainable way so that we can represent Wales in the competition and compete on a par against other teams from all over Europe and from the other countries of the United Kingdom.
Below is a breakdown of who we are, exactly what we will do and where the funds will go.

Rydym yn bedwar o fyfyrwyr sydd eisiau cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth cyfraith ryngwladol mwyaf fawreddog Ewrop.  Mae Ffug Lys Barn & 39;Telders International Law& 39; yn ddigwyddiad addysgol lle mae nifer o fyfyrwyr ar hyd a lled Ewrop yn cystadlu yn erbyn eu gilydd.  Mae bob tîm yn gorfod cynrychioli’r naill ochr a’r llall o achos ffug.
Nid oes unrhyw dîm o Gymru erioed wedi cymryd rhan yn y digwyddiad yma o’r blaen, ac rydym eisiau newid hynny yn Ebrill 2013.  Fe fyddem yn ysbrydoli nifer o’n cyd-fyfyrwyr yng Nghymru.
Rydym yn chwilio am arian i redeg y prosiect yma yn ein cymuned mewn da bryd ar gyfer cystadleuaeth eleni.  Fe ydym eisiau codi digon o arian ar gyfer o leiaf peth o’rffi cyfranogiad.  Yn ei gyfanrwydd, fe ydym angen mwy na £2,000 ond fe fyddai bob swm, ta waeth pa mor fychan, o gymorth inni fforddio’r,ffi costus.  Ein gobaith yw codi o leiaf £250 drwy arian torf.
Mae cael arian ar gyfer o leiaf than o’r ffi cyfranogiad yn hanfodol ar gyfer y prosiect mewn modd parhaus i sicrhau y bydd Cymru yn cael ei chynrychioli yn y gystadleuaeth, ac yn gallu cystadlu ar lefel gyfartal â’r timau ar hyd a lled Ewrop, ac o rannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol.
Isod, gweler ddadansoddiad o pwy ydym ni, beth fyddem yn ei wneud, a lle fydd yr arian yn mynd.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£1 or more

£1 Reward

Attend our public farewell event on 17 April 2013.

£5 or more

£5 Reward

A VIP front row place at our public farewell event on 17 April 2013.

£10 or more

£10 Reward

Receive a post card from The Hague AND a VIP front row place at our public farewell event on 17 April 2013.

£20 or more

£20 Reward

Receive a picture with the team in front of the Peace Palace and a signed thank you card AND a VIP front row place 17 April 2013 AND we will mention you at the public farewell event (if you so wish).

£35 or more

£35 Reward

Receive a picture, a signed card and a souvenir from The Hague, a VIP front row place on 17 April 2013 AND we will also mention you in the next Law School newsletter and at the event (if you so wish).

£100 or more

£100 Reward

You (or your company) will be mentioned on the Law School website and in printed newsletters (if you so wish) AND you will be invited to a VIP celebration when the team returns from The Hague.

Got an idea like this?

Over £100 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.