Pen-blwydd yn hanner cant

by Dylan Lewis in Lampeter, Ceredigion, United Kingdom

Pen-blwydd yn hanner cant

£255

£200 target 10 days left
127% 16 supporters
Keep what you raise – this project will receive all pledges made by 30th October 2021 at 9:45pm

Codi arian tuag at waith Papur Bro Clonc.

by Dylan Lewis in Lampeter, Ceredigion, United Kingdom

Wrth ddathlu fy mhen-blwydd yn hanner cant eleni dymunaf i bobl gyfrannu tuag at waith Papur Bro Clonc yn lle prynu anrhegion. 

Mae Clonc yn bapur bro ar ardal Llanbedr Pont Steffan a chredaf yn gryf mewn cyhoeddi papur lleol Cymraeg ffyniannus fel hyn er mwyn annog mwy o bobl i ddarllen yn Gymraeg a hyrwyddo bwrlwm cymdeithasol Cymraeg yn y gymuned.

Yn 2022 bydd Clonc yn ddeugain oed a’r bwriad yw trefnu digwyddiadau yn lleol er mwyn dathlu hynny.  Bydd unrhyw gyfraniadau caredig ar fy mhenblwydd yn mynd tuag at gostau’r digwyddiadau hynny.

Papur Bro Clonc is a Welsh language community paper for the Lampeter area, and any contribution is greatly appreciated to continue funding this monthly publication run by volunteers.

Diolch yn fawr am eich haelioni.

Show your support

Payment and personal details are protected