Parti Ponty 17

Parti Ponty 17

Gwyl Gymraeg i bawb - Dathlu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn RhCT Your Welsh festival - To promote and celebrate the Welsh Language in RCT

We did it!

On 4th May 2017 we successfully raised £75 with 4 supporters in 56 days

Image result for menter iaith rct

 Parti Ponty 2017 

Dechreuodd ddigwyddiad teuluol undydd mawr y Fenter ym Mharc Ynys Angharad ym 1993. Esblygodd a thyfodd yr ŵyl gydol y 90au nes iddo fabwysiadu’r enw Parti Ponty ym 1999. Parhaodd i dyfu gan ddenu miloedd i Barc Ynys Angharad yn flynyddol gan greu digwyddiad pwysig yng nghôf a chalonnau trigolion yr ardal. Daeth i ben yn 2008 ac fe’i hatgyfodwyd yn 2015 oherwydd cymaint y galw amdano. Yn dilyn y llwyddiant ysgubol yn 2015, sicrhawyd ei ddychweliad yn 2016 gyda rhai datblygiadau newydd yn unol â gofynion y mynychwyr. Trwy dyfu a datblygu arlwy'r wyl gobeithiwn y bydd Parti Ponty 2017 yn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr. Mae'r trefniadau eisioes yn mynd rhagddynt gyda bandiau, stondinau, ysgolion ac adloniant a gweithgareddau plant a phobl ifanc eisioes wedi eu cadarnhau. Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn.

Menter Iaith’s large one day family festival in Parc Ynys Angharad started in 1993. The festival grew and developed during the 1990’s until it was branded as Parti Ponty in 1999. It continued to grow, attracting thousands to the park and the town annually and establishing it as an important event in local people’s hearts and minds. Parti Ponty came to an end in 2008 but was revived in 2015 such was the call for it. Following 2015’s resounding success, it was decided to re-establish Parti Ponty as an annual event in 2016 with some new developments as asked for in the feedback. By enhancing on what we already provide we have continued to grow and hope to see an even bigger attendance in 2017. We have already lined up local perfformers, bands, schools and children' and young people's entertainment and activities for the day but more information will follow as acts are announced. 

TARGED

Llynedd croesawyd 6,494 o fynychwyr, dros 1,000

yn fwy na 2015 a hynny mewn tywydd gwael iawn. Y targed oedd 10,000 mewn tywydd braf!

Eleni rydym yn targedu

12,000

mewn tywydd braf ac 8,000 yn y glaw!

TARGET

 6,494 visitors were welcomed last year, over 1,000

more than in 2015. The target was 10,000 in fine weather!

All 6,494 came specifically to Parti Ponty despite the bad weather.

This year our target is

12,000

in fine weather and 8,000 in the rain!

Er mwyn ehangu'r ŵyl ymhellach a pharhau i fod yn ŵyl broffesiynol mae angen cefnogaeth barhaol. Rydym yn ddiolchgar am unrhyw grefnogaeth posib.

Mae sawl ffordd o gefnogi:

crowdfunder, gwirfoddoli, rhannu gwybodaeth, hyrwyddo, mynychu'r dydd, cefnogi ein tudalennau cymdeithasol (@partiponty17, #partiponty17, partiponty17 facebook, www.menteriaith.cymru )

To ensure the continued development and growth of the festival we need your support. We are very grateful  for any support.

There are many ways to support:

Crowdfunder, volunteering, share information, promotion, attend the event, support our social media pages (@partiponty17, #partiponty17, partiponty17 facebook, www.menteriaith.cymru)


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder