Parti Pasg y Parc 2016

by catrinreynolds in Aberdare

Parti Pasg y Parc 2016
We did it
On 29th March 2016 we successfully raised £45 with 3 supporters in 28 days

Parti Pasg y Parc 2016 - Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

by catrinreynolds in Aberdare

 

Mae'r elusen Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wedi bod yn trefnu Parti Pasg y Parc ers 2009 ym Mharc Gwledig Cwmdar, Aberdar.

Digwyddiad i'r teulu yw hwn yn rhoi'r cyfle i theuluoedd a phlant yr ardal ddathlu'r Pasg mewn lleoliad arbennig.

Cyfle gwych i fwynhau gyda teuluoedd eraill ac i ddefnyddio'r Gymraeg, gan bod y digwyddiad yn un Cymraeg a'r holl weithgareddau, perfformwyr a'r stondinwyr yn siaradwyr Cymraeg.

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb yn y gymuned yn cynnwys oedolion, plant, siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr Cymraeg.

 

Rydym yn awyddus iawn i drefnu Parti Pasg y Parc eto eleni ar Ddydd Sadwrn yr 26ain o Fawrth ond mae angen help arno ni i godi arian ar gyfer perfformiadau i'r plant, gweithgareddau crefft a helfa wyau. Os ydyn yn llwyddo i godi digon hoffwn gynnig gweithgareddau ychwanegol. Mae'n amhosib trefnu digwyddiad o safon eleni heb gefnogaeth ariannol.

Y perfformwyr eleni fydd: Martyn Geraint a Ffa La La

Helpwch ni i drefnu diwrnod arbennig i bawb.

Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad * Cofiwch mae mynediad am ddim ar y diwrnod

 

 

Our charity Menter Iaith Rhondda Cynon Taf have been organising Parti Pasg y Parc since 2010 at Dare Valley country park, Aberdare.

This is a family day giving local families and children the change to celebrate Easter in a very special location.

A fantastic opportunity to enjoy with other families and a chance to use your Welsh language, as it is a Welsh langauge event in which all of the activities, performers and stallholders are Welsh speaking.

The event is open to everybody in the community including adults, children, fluent Welsh speakers and Welsh learners.

We are very eager to organise Parti Pasg y Parc again this year on Saturday, 26th March but we need help to raise money to arrange performances for the children, Arts and crafts activities and Easter egg hunt. If we raise enough money we hope to offer extra activities. It will be impossible for us to organise a good quality event without financial help.

The children's performers this year will be Martyn Geraint and Ffa La La.

Help us arrange a fantastic day for everybody!

All donations will be gratefully recieved *Please note it will be free entry on the day

 

Diolch yn fawr iawn!

 

 

 

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£3 or more

£3 Reward

Diolch yn fawr iawn!

£5 or more

£5 Reward

Diolch yn fawr iawn!

£10 or more

£10 Reward

Diolch yn fawr iawn!

£20 or more

£20 Reward

Diolch yn fawr iawn!

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.