TrydaNi, Charge Place Wales Ltd.

by TrydaNi. Charge Place Wales Ltd in United Kingdom

We did it
On 18th March 2020 we successfully raised £20,500 with 138 supporters in 42 days

Charging for electric vehicles (EVs) in Wales. Particularly mid-Wales and for homes without off-road parking. Community Benefit Society.

by TrydaNi. Charge Place Wales Ltd in United Kingdom

 New stretch target

More rapid chargers in mid-Wales


Community Energy Wales members across Wales have been driving EVs for years and bemoaning the difficulties. We have started installing charge points but not at the scale needed. We have created this company to pool our efforts and create a bilingual, locally owned solution. We will employ regionally to ensure jobs for local people in installing and maintaining chargers. We are particularly eager to install rapid chargers across mid-Wales and provide fast chargers in communities without off-road parking. (40% of Welsh homes). This £50k will enable us to secure sites and install this year.

Please support and we can name charge points after our investors!

***

Am flynyddoedd, mae aelodau Ynni Cymunedol Cymru wedi bod yn gyrru cerbydau trydan (EVs) hyd a lled Cymru, ac wedi bod yn achwyn am yr anawsterau wrth wneud. Rydym wedi dechrau gosod pwyntiau gwefru eisoes, ond nid ar y raddfa sydd ei angen. Rydym wedi creu’r cwmni hon i gronni ein hymdrechion ac i greu datrysiad lleol, dwyieithog. Mi fyddwn yn cyflogi yn rhanbarthol gan felly  sicrhau swyddi i bobol leol i osod a chynnal pwyntiau gwefru. Rydym yn arbennig o awyddus i osod pwyntiau gwefru chwim ar draws canolbarth Cymru a darparu pwyntiau gwefru cyflym o fewn cymunedau sydd heb fynediad at barcio oddi ar yr heol (sef 40% o dai Cymreig). Mi fydd y £50mil hon yn ein galluogi i sicrhau safleoedd a gosod pwyntiau gwefru eleni.

 

Cefnogwch ni os gwelwch yn dda, ac fe fyddwn yn enwi pwyntiau gwefru ag enwau ein buddsoddwyr!

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£20 or more

5 of 5 claimed

£20 voucher for use of our chargers.

Early investors can have some free use of our chargers. *** Bydd buddsoddwyr cynnar yn derbyn ychydig o ddefnydd am ddim o'n pwyntiau gwefru

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.