Help Me Complete My PhD

by Marie Prins in Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Help Me Complete My PhD

Total raised £395

£48,605 target 96 days left
0% 9 supporters
Keep what you raise – this project will receive all pledges made by 31st August 2024 at 12:05pm

I have been given the incredible opportunity to do a PhD at the University of Edinburgh and need your help to make this dream a reality.

by Marie Prins in Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Nederlandse tekst onderaan.

PLEASE NOTE: if I do not reach 50% of my target goal I will refund all donations to this project. 😊
--------------------------------------------------------------------

My name is Marie and I am a first year PhD student in Science and Religion at the University of Edinburgh. From a young age I have been fascinated by religion. As I was not raised religiously, I was unfamiliar with the different rituals and beliefs of the friends around me. When I went to university, I decided to study religious studies in order to learn about religion around the world. After the first lecture I was completely hooked and could not think of anything else I would dedicate my life to with as much passion as the study of religion. During my bachelors I did a minor in education and was trained as a secondary school teacher. I loved teaching and found out that telling stories and educating the people around me gave me joy and satisfaction. It was during that time that I decided that I wanted to be able to tell stories and teach as many people I possibly could. The way I believe I am able to do this best is to get a PhD and work in academics as well as produce work for a wider audience.

Religious studies is the study of religion in all its different aspects. With the current situation in Gaza, the increasing influence of fundamentalist Christians in the US and debates around immigration in Europe, the need for experts in the field of religious studies becomes more pressing every day in order to provide sufficient information for our opinions and decisions. My research will provide another historical perspective on how our history has been influenced by religious philosophers and how their narratives have shaped how we view the world. It is these religious and academic narratives that have shaped the way in which we look at ourselves and others and are often (indirectly) responsible for the actions of our politicians and public opinions of global issues and conflicts. 

I have been fortunate enough to have been offered a spot at the prestigious University of Edinburgh as a PhD candidate. The University of Edinburgh is one of the few institutions in Europe with a dedicated focus in Science and Religion and has helped develop the field for decades with the Gunning lectures and Gifford lectures, which promote the research of science and religion, going back to the 19th century. Last year I was able to complete the MSc Science and Religion with distinction which helped me build the foundation that my PhD stands on. This university is ranked in the top 20 of universities worldwide, with the School of Divinity ranking 5th within the UK. The university is home to world leading researchers and cutting-edge research. To be offered a place at a university as prestigious as the university of Edinburgh is an honour and it would be a shame to have to pass on this opportunity due to insufficient funds. 

I know a lot of people are having a hard time financially at the moment and would not dare to ask for too much. But if you are able to help me realise my dream, I might be able to educate more people about religion and hopefully move people to become more understanding of one another and guide them to live together more harmoniously. 

If there are any questions or you would like a copy of my research proposal, don't hesitate to contact me!
--------------------------------------------------------------------

Mijn naam is Marie en ik ben een eerstejaars PhD student in Science and Religion aan de Universiteit van Edinburgh. Van jongs af aan ben ik gefascineerd geraakt met religie. De geloven en rituelen van mijn vrienden waren mij onbekend aangezien ik niet religieus ben opgevoed. Toen ik begon met studeren besloot ik de bachelor religiewetenschappen te volgen om meer kennis op te doen over religies van over de hele wereld. Na het eerste college was ik verkocht en kon ik mij niet voorstellen dat ik mijn leven met evenveel passie zou kunnen wijden aan iets anders als het onderzoeken van religies. Tijdens mijn bachelor heb ik ook een minor educatie gevolgd en heb mijn tweedegraads lesbevoegdheid gehaald. Ik was gek op lesgeven en kwam erachter dat ik de meeste voldoening haalde uit verhalen vertellen en mensen onderwijzen. Het was tijdens mijn minor dat ik besloot dat ik zo veel mogelijk mensen met verhalen kennis wil overdragen. De manier waarop ik denk dat ik dit het beste kan doen is door mijn PhD te behalen en zowel in de academische wereld te werken als werken te produceren voor een wijder publiek. 

Religiewetenschappen is de studie van religie in al zijn verschillende aspecten. Met de huidige situatie in Gaza, de toenemende invloed van fundamentalistische christenen in de VS en debatten omtrent immigratie in Europa, wordt de nood voor experts in religiewetenschappelijke onderwerpen steeds groter om voldoende informatie te verstrekken voor weloverwogen meningen en besluiten. Mijn onderzoek zal een nieuw historisch perspectief geven van hoe onze geschiedenis is beïnvloed door religieuze filosofen en hoe hun narratieven ons wereldbeeld hebben gevormd. Deze religieuze en academische narratieven vormen de manier waarop wij naar onszelf en anderen kijken en zijn vaar (indirect) verantwoordelijk voor de handelingen van onze politici, en publieke opinies over globale problemen en conflicten.

Ik heb het geluk gehad dat ik een plek als promovendus aan de prestigieuze Universiteit van Edinburgh aangeboden heb gekregen. De Universiteit van Edinburgh is een van de weinige instituten in Europa met een toewijding aan de studie van Wetenschap en Religie. Zij draagt al decennialang bij aan de ontwikkeling van dit onderzoeksveld onder andere door middel van de Gunning lezingen en Gifford lezingen, die het onderzoeken van wetenschap en religie promoten sinds de 19e eeuw. Vorig academisch jaar heb ik de MSc Science and Religion cum laude kunnen afronden, waarmee ik de basis heb gelegd waarop mijn doctoraat staat. Deze universiteit staat in de top 20 van universiteiten wereldwijd, met de School of Divinity op de 5e plaats in Groot-Brittannië. De universiteit is de thuisbasis van toonaangevende onderzoekers en baanbrekend onderzoek. Het is een eer om een plek te krijgen aan een universiteit die zo prestigieus is als de universiteit van Edinburgh, en het zou zonde zijn als we deze kans wegens onvoldoende financiële middelen moeten laten liggen.

Ik weet dat veel mensen het momenteel financieel moeilijk hebben en niet zou niet durven om te veel van iemand te vragen. Maar als te mogelijkheid hebt om mij te helpen mijn droom te verwezenlijken, kan ik misschien meer mensen over religie onderwijzen en hopelijk mensen bewegen om meer begrip voor elkaar te krijgen en hen te begeleiden om harmonieuzer samen te leven.

Mocht je vragen hebben of als je een kopie van mijn onderzoeksvoorstel wilt hebben, neem dan gerust contact met mij op!

Show your support

Payment and personal details are protected