Cronfa Gymunedol Covid19 - Covid19 Community Fund

by Mel Partneriaeth Ogwen in Bethesda, Wales, United Kingdom

£2,180

raised so far

73

supporters

Ein bwriad yw creu cronfa i gefnogi ein cymuned yn sgil Covid-19. Our aim is to set up a fund to support our community during & post Cov

by Mel Partneriaeth Ogwen in Bethesda, Wales, United Kingdom

You can only post a comment if you have backed this project. Support project


Mel Williams 9th July 2020

Gwych gweld y gymuned yn dod at ei gilydd yn ystod y cyfnod yma. Diolch arbennig i Manon am ei gwaith caled dros y misoedd diwethaf. Ysbrydoledig 💜

Show your support

Payment and personal details are protected