Misneachd aig a' Mhòd - Misneachd at the Mòd

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom

We did it
On 20th October 2018 we successfully raised £1,045 with 32 supporters in 28 days

Tha Misneachd feumach air taic airson a bhith ag iomairt aig a' Mhòd, agus sinn a' cur a' phlana Ghàidhlig raidigich againn air bhog.

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom

Taing mhòr dhan a h-uile duine a thug seachad tabhartas airson an iomairt againn aig a’ Mhòd, a bha air leth soirbheachail. Tha aithris aig a’ BhBC oirnn an seo: https://www.bbc.co.uk/naidheachdan/45861479

Thank you very much to everyone who donated towards our Mòd campaign, which was a great success. You can watch…

Read update

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£50 or more

Duais £50

Gheibh sibh lethbhreac saor an asgaidh de a h-uile àireamh den iris againn san am ri teachd.


Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.