Misneachd aig a' Mhòd - Misneachd at the Mòd

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom

We did it
On 20th October 2018 we successfully raised £1,045 with 32 supporters in 28 days

Tha Misneachd feumach air taic airson a bhith ag iomairt aig a' Mhòd, agus sinn a' cur a' phlana Ghàidhlig raidigich againn air bhog.

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom


Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£50 or more

Duais £50

Gheibh sibh lethbhreac saor an asgaidh de a h-uile àireamh den iris againn san am ri teachd.


Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.