Elect / Ethol Mabon ap Gwynfor

Elect / Ethol Mabon ap Gwynfor

Elect health campaigner Mabon ap Gwynfor as AM for Clwyd South / Ethol yr ymgyrchydd iechyd Mabon ap Gwynfor fel AC De Clwyd #Plaid16

We did it!

On 29th Mar 2016 we successfully raised £590 of £500 target with 15 supporters in 28 days

Father of three and prominent Health Campaigner Mabon ap Gwynfor is Plaid Cymru - the Party of Wales' candidate for Clwyd South in the National Assembly election on May 5th. Living in the constituency, near Corwen, Mabon knows the challenges facing the area and shares in the aspirations for the area.

 • Fair funding for north Wales
 • 200 more doctors for north Wales
 • 1000 extra nurses for north Wales
 • Cancer diagnosis within 28 days
 • Abolish home-care charges for the elderly and people with dementia
 • Free pre-school care for all three year olds
 • Cut business rates
 • More public contracts to north Wales firms

With your help, we can deliver these and much more.This election is about our communities here in Wales. Plaid Cymru - The Party of Wales is best placed to tackle the challenges facing Wales. Plaid Cymru - the Party of Wales the most competent party to improve Wales.

Thank you.------------

Mabon ap Gwynfor, tad i dri ac ymgyrchydd iechyd amlwg, yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer De Clwyd yn etholiad y Cynulliad ar Fai 5ed. Fel un sy'n byw yn yr etholaeth, ger Corwen, mae Mabon yn gwybod beth yw'r materion sydd angen mynd i'r afael a nhw yn yr ardal, ac yn rhannu'r uchelgeisiau lleol ar gyfer yr ardal.

 • Ariannu teg i ogledd Cymru
 • 200 o feddygon ychwanegol i ogledd Cymru
 • 1000 o nyrsus ychwanegol i ogledd Cymru
 • Diagnosis canser o fewn 28ain diwrnd
 • Cael gwared o ffioedd gofal-cartref ar gyfer yr henoed a phobl a dementia
 • Darpariaeth addysg cyn-ysgol am ddim i blant tair blwydd oed
 • Torri trethi busnes
 • Mwy o gytundebau lleol i gwmniau o ogledd Gymru

Fe allwn ni sicrhau hyn oll a mwy gyda'ch help chi.

Etholiad am ddyfodol ein cymunedau yma yng Nghymru yw'r etholiad hon. Plaid Cymru yw'r blaid sydd gyda'r dealltwriaeth orau o anghenion Cymru ac adnabyddiaeth orau o'r her sy'n ein hwynebu. Plaid Cymru sydd felly gyda'r gallu i wella Cymru.

Diolch yn fawr.

 

 


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder