Let's Light Up Fairwater in December 2019

by Ceri McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

Let's Light Up Fairwater in December 2019
We did it
On 5th December 2019 we successfully raised £585 with 8 supporters in 28 days

Let's get together and Light Up Fairwater once again in December 2019 Gyda'n gilydd gallwn Oleuo'r Tyllgoed unwaith eto ym mis Rhagfyr 2019

by Ceri McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

Last year the first ever Light Up Fairwater event was held down the Green.

It was a brilliant evening with 500+ in attendance.

This year's event will be held on Sunday 1 December and we want to make it even bigger and brighter! 

Keep an eye on the 'Let's Light Up Fairwater in December 2019' Facebook page for further updates.

To make sure the evening is a success, we must raise enough funds.

We have already received donation pledges from a number of individuals, local businesses and our Fairwater Councillors.

Please give what you can - every penny raised will help make our community sparkle this Christmas.

Thank you!

**********************************************************************************

Y llynedd, cynhaliwyd digwyddiad Goleuo'r Tyllgoed cyntaf erioed.

Roedd hi'n noson wych gyda 500+ yn bresennol.

Cynhelir digwyddiad eleni ar Nos Sul 1 Rhagfyr ac rydym am ei gwneud yn noson i'w chofio!

Cadwch lygad ar y dudalen Facebook i gael diweddariadau pellach.

Er mwyn sicrhau bod y noson yn llwyddiant, rhaid inni godi digon o arian.

Rydym eisoes wedi derbyn addewidion o gefnogaeth ariannol gan unigolion, busnesau lleol ynghyd â'n Cynghorwyr yma yn y Tyllgoed.

Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu yr hyn a allwch - bydd pob ceiniog a gesglir yn helpu i wneud i'n cymuned ddisgleirio y Nadolig hwn.

Diolch!

 

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.