ICT resources for Llanfyllin Primary School

ICT resources for Llanfyllin Primary School

Project Aim We would dearly love to re-equip our school with new, up to date ICT resources.

We did it!

On 23rd Dec 2016 we successfully raised £1,125 with 30 supporters in 42 days

 Project Aim

We would dearly love to re-equip our school with new, up to date ICT resources.

We are a bilingual School with 160 pupils all of whom work so hard to achieve the best they can. We are the school's “Dreigiau Digidol” (Digital Dragons) and we have a representative from each class. As a committee we have decided to organise this crowd funding to help all the pupils in our school.

We currently have 15 ipads and 20 laptops between 6 classes. Unfortunately, our class interactive whiteboards are on their way out!!! We need more modern resources to enable us to access the demands of the new curriculum.

We are the future of ICT! Help us to get the best start!

Nod y prosiect

Ein bwriad yw codi digon o arian i brynu adnoddau TGCh newydd ar gyfer yr ysgol.

Rydym yn Ysgol ddwyieithog gyda 160 o ddisgyblion, pob un yn weithgar i gyflawni'r gorau y gallant. Ni yw "Dreigiau Digidol" yr ysgol ac mae gennym gynrychiolydd o bob dosbarth. Fel pwyllgor, rydym wedi penderfynu trefnu’r dudalen ‘crowdfunding’ hon i helpu holl ddisgyblion yn ein hysgol. Ar hyn o bryd mae gennym 15 ipad ac 20 gliniadur rhwng 6 dosbarth. Yn anffodus, mae byrddau gwyn rhyngweithiol y dosbarthiadau ar fin dod i ben.

Rydym angen mwy o adnoddau modern er mwyn ein galluogi i gael mynediad at ofynion y cwricwlwm newydd. Ni yw dyfodol TGCh! Helpwch ni i gael y dechrau gorau posib!


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder