Green Party Assembly Members for Wales

Help Wales Green Party to win seats in the National Assembly for Wales elections.

We did it!

On 27th Oct 2015 we successfully raised £1,335 with 44 supporters in 28 days

Project aim

Help Wales Green Party to win seats in the Assembly elections.

About the project

2016 promises to be the year for Wales Green Party. We have the people, the supporters and the potential. Can you help us win seats in the Assembly elections by donating £25, or whatever you can afford, to fund candidate deposits and leaflets across Wales?

 

Nod y prosiect

Helpu Plaid Werdd Cymru i ennill seddau yn etholiadau’r Cynulliad.

Am y prosiect

Mae’n debygol mai 2016 fydd y flwyddyn i Blaid Werdd Cymru. Mae’r bobl gennym, mae’r cefnogwyr gennym, ynghyd â’r potensial. Allwch chi ein helpu i ennill seddau yn etholiadau’r Cynulliad trwy gyfrannu £25, neu beth bynnag y gallwch ei fforddio, i ariannu blaendaliadau i’r ymgeiswyr a thaflenni ledled Cymru?

Read full story

Got an idea like this?

Start your Crowdfunder