Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

We did it
On 11th October 2019 we successfully raised £16,860 with 162 supporters in 69 days

I ddarparu copi o Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru. Provide a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

Gwobrau Anhygoel Spell Songs! / Incredible Spell Songs Rewards!

Scroll down to read in English 

Stopiwch y Wasg! Gwobrau Anhygoel Spell Songs!

Rydyn ni nawr wedi ein hariannu 60% !! Diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth. Mae gennym £6,700 dal i'w godi mewn 15 diwrnod, felly daliwch ati i ledu'r gair a defnyddiwch #GeiriauDiflanedig ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae pobl hyfryd Folk by the Oak, a gynhyrchodd Spell Songs, wedi bod yn garedig iawn i rhoi'r gwobrau canlynol - lledaenwch y gair os gwelwch yn dda!

Gwobrau Spell Songs

£50 neu fwy - tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) i Ŵyl Folk By The Oak, dydd Sul 19 Gorffennaf 2020 [3 ar gael] 

£100 neu fwy - copi o Spell Songswedi'i lofnodi [1 copi ar gael]


£100 neu fwy - Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl[1 copi ar gael]


£600 neu fwy - Gwobr Taith Spell Songs [1 ar gael]. Yn cynnwys:

 • tocynnau i gig o'ch dewis chi ym mis Ebrill 2020 
 • cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion (fel ar gael).
 • copi (heb ei lofnodi) o Lyfr CD Spell Songs
 • pecyn nwyddau Spell Songs. Yn cynnwys bag Spell Songs gyda chalendr a phoster y Daith.
 • bwndel Graffeg o lyfrau ac anrhegion Jackie Morris


£1500 - Perfformiad Spell Songsyng Nghaerdydd (Ebrill 2020) gan gynnwys paentiad dyfrgwn wedi'i beintio'n fyw ar y llwyfan [1 ar gael]. Yn cynnwys:

 • 2 docyn i’r perfformiad yng Nghaerdydd
 • cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion
 • paentiad dyfrgwn wedi'i beintio'n fyw ar y llwyfan (i'w ddanfon ar ôl y sioe)


Stop Press! Incredible Spell Songs Rewards

We’re now 60% funded!! Thank you so much for all your support. We still have £6,700 to raise in 15 days so please keep spreading the word and use #GeiriauDiflanedig on social media. 

The lovely people at Folk by the Oak Festival who produced the amazing Spell Songs have generously donated the following rewards – please spread the word! 

Spell Songs Rewards

£50 or more – a family pass (2 adults and 2 children) to Folk by the Oak Festival on Sunday 19 July 2020 [3 available]

£100 or more – signed copy of Spell Songs [1 copy available]

£100 or more – Spell Songs Limited Edition Box Set Vinyl [1 copy available]

£600 or more – Spell Songs tour prize [1 available]. 

Includes:

 • 2 tickets to the April 2020 gig of your choice 
 •  Meet and greet with Jackie Morris and some of the musicians (as available) 
 • A copy (not signed) of Spell Songs CD Book 
 • Spell Songs ‘goody bag’. Includes Spell Songs tote bag with calendar and a tour poster.
 • Graffeg bundle of Jackie Morris books and gifts

£1,500 - Cardiff Spell Songs performance (April 2020) including otters painted live on stage [1 available]. 

Includes:

 • 2 tickets to the Cardiff performance
 • Meet and greet with Jackie and some of the musicians
 • Otters inked live on stage (for delivery post show)

 


There are no comments on this update yet.

You can only post a comment if you have backed this project. Support project


Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

Raffl Paentio / Painting Raffle

Mynediad i raffl i ennill Dwrgi inc Bydd pob rhodd o £10 nid yn unig yn prynu copi o Geiriau Diflanedig, ond hefyd yn rhoi mynediad i 'raffl' i ennill Dwrgi inc grweiddiol gan Jackie Morris, wedi ei greu gydag inc Sumi a dŵr afon ar bapur dyfrlliw 10cm x 25cm. / Each donation will not only buy a copy of Geiriau Diflanedig for each primary school in Wales, but will also enter the donor into a 'raffle' to win an original Jackie Morris inked otter.

£20 or more

6 of 50 claimed

The Snow Leopard

Copi wedi'i lofnodi o The Snow Leopard gan Jackie Morris. / A signed copy of The Snow Leopard by Jackie Morris.

£20 or more

7 of 50 claimed

The Ice Bear

Copi wedi'i lofnodi o The Ice Bear gan Jackie Morris. / A signed copy of The Ice Bear by Jackie Morris.

£20 or more

8 of 50 claimed

Set o ddau boster / Set of two posters

Set o ddau boster gan Jackie Morris: The Names of the Otter a The Names of the Hare. / A set of two posters by Jackie Morris: The Names of the Otter and The Names of the Hare.

£25 or more

6 of 6 claimed

Jig-so / Jigsaw

Jig-so pren bach, prin, o beintiad gan Jackie Morris. / A rare, small wooden jigsaw from a painting by Jackie Morris.

£25 or more

5 of 50 claimed

Taleb Llyfr Graffeg £25 / Graffeg £25 Book Voucher

Taleb gwerth £25 ar www.graffeg.com / A voucher worth £25 on www.graffeg.com

£30 or more

13 of 50 claimed

Calendr 2020 / 2020 Calendar

Copi o Galendr 2020 The Lost Words: Spell Songs, sydd yn cynnwys paentiadau o Spell Songs, sef darn cerddorol wedi ei ysbrydoli gan The Lost Words, a gynhyrchwyd gan Folk by the Oak. / A copy of The Lost Words: Spell Songs 2020 Calendar, featuring paintings from Spell Songs, a musical evocation of The Lost Words, produced by Folk by the Oak.

£40 or more

1 of 50 claimed

Set o bedwar poster / Set of four posters

Set o bedwar poster gan Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard ac Ice Bear. / A set of four posters by Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard and Ice Bear.

£50 or more

23 of 50 claimed

Llyfr wedi'i lofnodi / Signed Book

Copi o Geiriau Diflanedig wedi’i lofnodi gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood. / A copy of Geiriau Diflanedig, signed by Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood.

£50 or more

1 of 3 claimed

Tocyn Teulu i Ŵyl Folk by the Oak / Family Ticket

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) i Ŵyl Folk By The Oak, dydd Sul 19 Gorffennaf 2020 / Family pass (2 adults and 2 children) to Folk by the Oak Festival on Sunday 19 July 2020

£60 or more

1 of 1 claimed

Taith cwch / Boat trip

Taith cwch i ddau o amgylch Ynys Dewi, Sir Benfro, trwy garedigrwydd Falcon Boats, ynghyd â chopi o'r llyfr Ramsey Island gan Ffion Rees / A boat trip for two around Ramsey Island, Pembrokeshire, courtesy of Falcon Boats, plus a copy of the book Ramsey Island by Ffion Rees.

£100 or more

1 of 1 claimed

Copi o Spell Songs / Signed Copy

Copi o Spell Songs wedi'i lofnodi / Signed copy of Spell Songs

£100 or more

1 of 1 claimed

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl / Spell Songs Limited Edition Box Set Vinyl

£300 or more

2 of 2 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris. Dwrgi wedi ei beintio mewn inc Sumi. 10cm x 25cm ar bapur dyfrlliw. / Otter painted in Sumi ink. 10cm x 25cm on watercolour paper.

£500 or more

1 of 1 claimed

Arhosiad moethus yn Twr y Felin / Luxury Break

Enillwch arhosiad gwely a brecwast moethus dwy noson mewn ystafell windmill indulgent yng ngwesty celf gyfoes cyntaf Cymru, Twr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro, gyda chinio tri chwrs i ddau ym mwyty dau Rosette, Blas. / Win a two-night luxury bed and breakfast stay in a windmill indulgent room at Wales’ first contemporary art hotel, Twr y Felin, St Davids, Pembrokeshire, Wales, with a three course dinner for two at the Rosette Blas Restaurant.

£550 or more

1 of 1 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris Dwrgi wedi peintio yn ystafell actorion BBC Woman's Hour gan ddefnyddio inc Sumi wedi ei roi gan Xinran. 10cm x 25cm ar bapur Two Rivers. / Otter painted in the BBC Woman's Hour green room using Sumi ink gifted by Xinran. 10cm x 25cm on Two Rivers paper.

£600 or more

0 of 1 claimed

Gwobr Taith Spell Songs / Tour Prize

- tocynnau i gig o'ch dewis chi ym mis Ebrill 2020 - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - copi o Lyfr CD Spell Songs - pecyn nwyddau Spell Songs - bwndel Graffeg o lyfrau ac anrhegion Jackie Morris - 2 tickets to the April 2020 gig of your choice - Meet and greet with Jackie Morris and musicians - A copy of Spell Songs CD Book - Spell Songs goody bag - Bundle of Jackie Morris books

£1,500 or more

1 of 1 claimed

Perfformiad Spell Songs / Spell Songs Performance

Perfformiad Spell Songs yng Nghaerdydd (Ebrill 2020) / Cardiff Spell Songs performance (April 2020) : - 2 docyn i’r perfformiad yng Nghaerdydd - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - paentiad dyfrgwn wedi'i beintio'n fyw ar y llwyfan (i'w ddanfon ar ôl y sioe) - 2 tickets to the Cardiff performance - Meet and greet with Jackie and some of the musicians - Otters inked live on stage (for delivery post show)

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.