Plaid Cymru. Making OUR countdown HUGE!

Plaid Cymru. Making OUR countdown HUGE!

In the final few days of the election we want to make a HUGE splash.  By HUGE we mean visually massive, somewhere in Cardiff.

We did it!

On 14th Apr 2016 we successfully raised £1,060 of £1,000 target with 15 supporters in 14 days

New stretch target

The more we raise we more we can do. I know that goes without saying but for those of you that know what we are doing it will make sense. 

Thank you all so much. 

Final Days / Dyddiau olaf

In the final few days of the election we want to make a HUGE splash.  We are planning on doing something quite spectacular, somewhere in Cardiff.  We don't want to say too much for reasons of secrecy but we hope it will give us an exciting countdown that will be seen by thousands as we head towards the big day.  Hopefully encouraginh more people to give us the chance we want to start turning our country around.

Yn y dyddiad olaf cyn yr etholiad rydym eisiau gwneud argraff ANFERTH. Rydym yn bwriadu gwneud rhywbeth trawiadol rhywle yng Nghaerdydd. Allwn ni ddim datgelu mwy ar hyn o bryd am resymau cyfrinachedd ond rydym yn gwybod y bydd ein cynllun yn rhoi hwb mawr i ni wrth edrych ymlaen ar ddiwrnod pleidleisio gan annog mwy o bobl i roi’r cyfle i ni ddechrau troi’n gwlad o gwmpas.

The Change Wales Needs / Y Newid sydd ei Angen

We are aiming for £1,000 and anything over that would just add to the exposure of our positive messages.

Rydym yn anelu at £1,000 a bydd unrhyw beth dros hynny wedyn yn ychwanegu at yr effaith wrth i ni rannu ein neges.

Happy to Share / Hapus i rannu

If you are a Plaid member and would like to know a little more before parting with your money please contact me directly on mattgwynlloyd@gmail.com

Os ydych yn aelod o’r Blaid ac eisiau gwybod mwy am yr hyn rwy’n gynllunio cyn gwario’ch arian yna cysylltwch â mi yn mayy

Diolch Pawb!


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder