Etholwch Wyn Jones - Aberconwy - Elect Wyn Jones

Etholwch Wyn Jones - Aberconwy - Elect Wyn Jones

Ethol Wyn Jones yn Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Aberconwy Elect Wyn Jones as Plaid Cymru Member of Parliament for Aberconwy

We did it!

On 31st May 2017 we successfully raised £1,205 with 17 supporters in 28 days

Please scroll down for English.

Helpwch ethol Wyn Jones yn Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Aberconwy

Neges gan Wyn:

Nid etholiad cyffredin mo hwn. Nid yw’n ddim ond ymgais gwbl ddiegwyddor gan lywodraeth Dorïaidd Theresa May i fanteisio ar lanast llwyr Llafur cyn i effeithiau Brexit ein gwthio i anhrefn economaidd.

O dan amgylchiadau o’r fath, ni allwn adael i reolau arferol gwleidyddiaeth plaid ein cyfyngu yn yr etholiad hwn. Gan fy mod i o’r farn mai fi yw’r ymgeisydd sydd fwyaf tebygol o allu curo’r Torïaid yn Aberconwy, dw i’n gofyn am eich help i gyflawni hyn.

Wrth i Brydain gychwyn ar daith ddi-angen ac anghyfrifol Brexit, mae’n hanfodol ein bod yn ethol Aelodau Seneddol a fydd bob amser yn rhoi buddiannau Cymru’n gyntaf.

Os caf fy ethol, byddaf bob amser yn sefyll dros bawb o bobl Aberconwy beth bynnag fo’u teyrngarwch gwleidyddol. Gyda’ch help chi mi allwn ennill.

Am fwy o wybodaeth: http://fb.me/WynEJonesAberconwy ac https://twitter.com/WynEJones 

Help elect Wyn Jones as Plaid Cymru Member of Parliament for Aberconwy

 Message from Wyn:

This is no ordinary election. It is nothing but a cynical attempt by Theresa May’s Tory government to cash in on Labour’s shambolic disarray before the reality of Brexit plunges us into economic chaos.

Under such circumstances we cannot let ourselves be confined by the normal rules of party politics in this election. As I believe that I am the candidate most likely to be able to beat the Tories in Aberconwy, I am asking for your help in achieving this.

As Britain embarks on an unnecessary and reckless journey into the unknown, it is vital that we elect Members of Parliament who will always put the interests of Wales first.

If elected, I will always stand up for all the people of Aberconwy whatever their political allegiances may be. With your help we can win.

For more  information: http://fb.me/WynEJonesAberconwy and https://twitter.com/WynEJones


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder