Elect Hywel Wigley to Cardiff Council

Elect Hywel Wigley to Cardiff Council

Hywel Wigley is the Plaid Cymru candidate for the Pentyrch by-election. Hywel Wigley yw ymgeisydd Plaid Cymru yn is-etholiad Pentyrch.

We did it!

On 28th Jun 2015 we successfully raised £520 of £500 target with 25 supporters in 21 days

Project aim

Hywel Wigley yw ymgeisydd Plaid Cymru yn is-etholiad Pentyrch.

Hywel Wigley is the Plaid Cymru candidate for the Pentyrch by-election.

About the project

Bydd Hywel yn llais lleol cryf, fydd yn ymgyrchu dros y canlynol:

  • Diogelu'r caeau gwyrdd o amgylch y pentref, yng ngwyneb cynigion Llafur i adeiladu arnynt
  • Gwasanaeth bws gwell
  • Llwybr cerdded rhwng Pentyrch a Gwaelod-y-Garth

Hywel Wigley: y dewis lleol

Dros Gaerdydd, Dros Gymru: Ein Dinas, Ein Gwlad

 

Hywel will be a strong local voice, campaigning for:

  • Preservation of the green fields around the village, in the face of Labour's proposals to concrete them
  • A better bus service
  • A footpath between Pentyrch and Gwaelod-y-Garth

Hywel Wigley: the local choice

For Cardiff, For Wales: Our City, Our Country


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder