Elect Carrie as Wrecsam’s next MP - Ethol Carrie

by Carrie Harper in Wrexham, Wales, United Kingdom

We did it
On 4th December 2019 we successfully raised £530 with 13 supporters in 28 days

Let’s make Wrecsam matter by electing Carrie as the town's first Plaid Cymru MP. Gadewch i ni wneud Wrecsam o bwys trwy ethol

by Carrie Harper in Wrexham, Wales, United Kingdom

We have a fantastic team in Wrecsam who are working hard all year round to deliver Plaid Cymru's message and make this our most ambitious election ever. Any funding raised will be used to make sure Carrie’s message reaches as many people as possible in Wrecsam.

Mae gennym dîm gwych yn Wrecsam sy'n gweithio'n galed trwy gydol y flwyddyn i gyflwyno neges Plaid Cymru a gwneud hwn yn ein hetholiad mwyaf uchelgeisiol erioed. Bydd unrhyw arian a godir yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod neges Carrie yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl yn Wrecsam.

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.