Edible Mach Maethlon

by Matt Swan in Machynlleth, Wales, United Kingdom

We did it
On 30th November 2018 we successfully raised £1,450 with 59 supporters in 28 days

We need your help to raise £1500 so Edible Mach can carry on next year! We're all about bringing people together around food.

by Matt Swan in Machynlleth, Wales, United Kingdom

(Gweler y testun Cymraeg isod. / See Welsh text below.)

Edible Mach Maethlon is a local community project all about bringing people together around food, and we need your help!

Please help us by donating what you can and support Edible Mach in bringing people together by growing and eating healthy locally-grown food.

For every pound donated up to the first £1000 we will get an extra 50p from one of our amazing local supporters!

We are based in Machynlleth in mid-Wales and grow vegetables and fruit in public spaces all over town, totally free for anyone to pick and eat.

This is a busy year for Edible Mach. We are running gardening workshops to share knowledge on how to grow food, and cooking workshops led by local chefs so we can all learn how best to cook it!

We are also going into local schools and teaching the kids how to grow veg too.

On top of that we are updating our fourteen Edible sites around town, linking them up into an Edible Town Walking Trail. There will be new signs, leaflets and maps to encourage everyone to pick the crops growing there.

However we are running low on the funds needed to keep all this going.

Please help us by donating what you can and support Edible Mach in bringing people together by growing and eating healthy locally-grown food.

We have rewards to offer, just check out the section on the right.

Thank you so much!

----

Prosiect cymunedol lleol yw Mach Maethlon sy’n ymwneud â dod â phobl at ei gilydd o gwmpas bwyd ac mae angen eich help arnon ni!

Helpwch ni drwy gyfrannu beth fedrwch chi a chefnogi Mach Maethlon wrth ddod â phobl at ei gilydd drwy dyfu a bwyta bwyd iach a dyfir yn lleol.

Am bob punt a roddir hyd at y £1000 gyntaf byddwn yn cael 50c yn ychwanegol gan un o’n cefnogwyr lleol anhygoel!

Machynlleth yng nghanolbarth Cymru yw ein cartref ac rydyn ni’n tyfu llysiau a ffrwythau mewn mannau cyhoeddus ym mhob cwr o’r dre, yn hollol rad ac am ddim i unrhyw un eu hel a’u bwyta.

Blwyddyn brysur yw hon i Mach Maethlon. Rydyn ni’n trefnu gweithdai garddio i rannu gwybodaeth am sut i dyfu bwyd a gweithdai coginio dan arweiniad cogyddion lleol fel y gallwn ni i gyd ddysgu sut orau i’w goginio!

Rydyn ni hefyd yn ymweld ag ysgolion lleol gan ddysgu i’r plant sut i dyfu llysiau.

Ar ben hynny, rydyn ni’n diweddaru’r un deg pedwar o safleoedd Maethlon sydd gynnon ni o gwmpas y dre, gan eu cysylltu â’i gilydd i ffurfio Llwybr Cerdded Mach Maethlon. Bydd arwyddion, taflenni a mapiau newydd i annog pawb i hel y cnydau sy’n tyfu yno.

Fodd bynnag, mae’r arian sydd ei angen i gynnal hyn i gyd yn mynd yn brin.

Mae gynnon ni wobrau i’w cynnig – edrychwch ar yr adran ar y dde.

Diolch o galon!

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

Edible Mach newsletter subscription

One year subscription to our fab quarterly newsletter packed full of entertaining articles, informative updates and useful hints'n'tips.

£20 or more

Tea and cake!

Invitation to a tea and cake party at the Edible Table outside Y Plas (in spring 2019, date t.b.d.). Includes reward above.

£50 or more

Become a Friend of Edible Mach

Become a Friend of Edible Mach for one year which includes a free ticket to our annual Mach Maethlon meal and a subscription to our quarterly newsletter. Includes rewards above.

£500 or more

Major donor

A plaque on an Edible Mach site with your business logo, and your name/business logo on publicity. Plus a special tour of the Edible Mach beds. Includes the rewards above.

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.