Daniel Williams - Neath / Castell-nedd 2019

by Daniel Williams Neath 2019 in Pontardawe, Wales, United Kingdom

We did it
On 6th December 2019 we successfully raised £450 with 7 supporters in 28 days

Help elect Daniel Williams as M.P. for Neath 2019 | Helpwch ethol Daniel Williams fel A.S. dros Gastell-nedd 2019

by Daniel Williams Neath 2019 in Pontardawe, Wales, United Kingdom

Help elect Daniel Williams to get: an MP dedicated to Neath and Wales, not Westminster; an MP who lives in the constituency and whose children are educated in the constituency; to replace neglect with respect. Respect for each other. Respect for those who have always lived here and for those who have moved here more recently. Respect for our histories and our languages. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Helpwch i ethol Daniel Williams er mwyn cael: AS fydd yn rhoi Castell-nedd a Chymru yn gyntaf, nid gwleidyddiaeth San Steffan; ymgeisydd sy’n byw’n lleol â'i blant yn derbyn eu haddysg yn yr etholaeth ail-gyflwyno parch i’n gwleidyddiaeth. Parch i'n gilydd. Parch i’n cyndeidiau ac i bobl newydd i'r ardal, beth bynnag eu cefndir. Parch i'n treftadaeth a'n hieithoedd. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Promoted by Anthony Richards, 197 Bryn Morgrug, Pontardawe SA8 3BE on behalf of Daniel Williams, 3 Clos Llwynallt, Alltwen, Pontardawe SA8 3JG

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.