Daniel Williams for Neath /dros Gastell-nedd

Daniel Williams for Neath /dros Gastell-nedd

Help elect Daniel Williams, Plaid Cymru's Westminster candidate for the Neath Constituency 2017

We did it!

On 23rd May 2017 we successfully raised £950 with 27 supporters in 14 days

STRENGTH - RESPECT - VISION 

Plaid Cymru is a strong voice for Wales. Our strength lies in our communities. Ten years of cuts, followed by the European referendum, has lead to disunity and division. In our shared Welsh identity lie the resources for healing and hope. It is crucial that the British government recognizes the specific needs of Wales. To secure Welsh jobs and businesses we need a stronger voice for the Neath constituency and for Wales at Westminster. Plaid Cymru will be that voice. 

Help elect Daniel Williams as Plaid Cymru's MP for the Neath constituency to ensure Wales’s voice is heard in Westminster. 

  • Daniel Williams lives with his wife and two children in Alltwen in the Neath constituency.
  • Educated at Harvard and Cambridge Universities, Daniel is Professor of English and Director of the Richard Burton Centre for the Study of Wales at Swansea University.
  • Daniel is a widely respected author and broadcaster on the culture and politics of Wales, Britain and the United States.

 Daniel Williams will offer strength, respect and vision for the people of Neath and Wales. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRYFDER - PARCH - GWELEDIGAETH

Mae Plaid Cymru yn cynnig llais cryf i Gymru. Gorwedd ein cryfder yn ein cymunedau. Mae deng mlynedd o doriadau a’r refferendwm ar Ewrop wedi arwain at raniadau mewn cymdeithas. Ond mae ein Cymreictod yn sail ar gyfer uno a rhoi gobaith i’n cymunedau. Mae’n hanfodol bod llywodraeth Prydain yn cydnabod anghenion penodol Cymru. Mae angen llais cryfach ar etholaeth Castell-nedd ac ar Gymru yn San Steffan er mwyn sicrhau swyddi a busnesau. Plaid Cymru yw’r llais hwnnw.

Helpwch ethol Daniel Williams fel AS Plaid Cymru dros etholaeth Castell-nedd i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed yn San Steffan. 

  • Mae Daniel Williams yn byw gyda’i wraig a dau o blant yn yr Alltwen yn etholaeth Castell-nedd.
  • Wedi ei addysgu ym Mhrifysgolion Harvard a Chaergrawnt, mae Daniel yn Athro’r Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Mae Daniel yn awdur rhyngwladol uchel ei barch, ac yn ddarlledwr ar ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru, Prydain a’r Unol Daleithiau.

Bydd Daniel Williams yn cynnig Cryfder, Parch a Gweledigaeth i bobl Castell-nedd a Chymru.  

Hyrwyddwyd gan / promoted by Carolyn Edwards, 7 Heol Wenallt Cwmgwrach SA11 5PS ar ran/ on behalf of Daniel Williams, Golwg y Cwm, 3 Clos Llwynallt, Alltwen SA8 3JG. 


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder