Chris Allen for Clwyd South

Help elect Chris Allen, Plaid Cymru's candidate for Clwyd South, to defend Wales from the Tories.

We did it!

On 2nd Jun 2017 we successfully raised £310 with 6 supporters in 14 days

For the Wales we all deserve

While Labour turn on themselves, the Tories are taking advantage by seeking an increased mandate to pursue the hardest possible Brexit. With five more years of brutal Tory policies on the horizon, only Plaid Cymru stands ready to defend Clwyd South and Wales.

The Party of Wales is your voice in Westminster. Help elect Chris to make that voice even stronger.

As your representative, Chris will:

 - Fight for a Brexit which works in our interests.

 - Stand firm against further Tory cuts.

 - Stand up for workers' rights and equality.

 - Protect the environment.

The SNP look after Scotland. The Conservatives have now taken on the mantle of English nationalism. Now is the time to make our voices heard as well. Now is the time to defend Wales.

As a small party, Plaid have no multi-millionnaire backers, and no revenue stream from the trade unions. We rely on small donations from our members and supporters. We can only do what we do because of you. If you are able, please consider a small contribution to make sure that Chris' message reaches as many homes in Clwyd South as possible.

______________________________________________________

Er mwyn creu Cymru well

Tra fod Llafur yn ymladd ymysg eu gilydd, mae'r Torïaid yn pwyso am fandad i fynnu'r Brexit mwyaf eithafol. Hefo pum mlynedd pellach o bolisïau Ceidwadol creulon ar y gorwel, dim ond Plaid Cymru sydd yn barod i amddiffyn De Clwyd a Chymru.

Plaid Cymru yw eich llais yn San Steffan. Helpwch i ethol Chris, a chryfhau'r llais hwnnw.

Fel eich cynrychiolydd, bydd Chris yn:

 - Brwydro dros Brexit sy'n ymateb ein anghenion ni.

 - Sefyll yn gadarn yn erbyn toriadau niweidiol.

 - Sefyll dros gydraddoldeb a hawliau gweithwyr.

 - Amddiffyn yr amgylchedd.

Mae'r SNP yn edrych ar ôl yr Alban, ac mae'r Torïaid bellach wedi dangos mai plaid genedlaethol Lloegr ydyn nhw. Nawr ydi'r amser i sicrhau fod ein lleisiau ni hefyd yn cael eu glywed. Nawr ydi'r amser i sefyll cornel Cymru.

Plaid fach yw Plaid Cymru. Nid oes gennym ddim gyfoethogion fel cefnogwyr, na llif arian gan undebau llafur chwaith. Rydym yn dibynnu ar roddion bach gan ein haelodau a'n cefnogwyr.  Os gwelwch yn dda, gysidro rhoi cyfraniad bach i'r ymgyrch yma er mwyn sicrhau fod neges Chris yn cyrraedd pob tŷ yn Ne Clwyd.


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder