Cardiff Plaid
We did it
On 7th April 2017 we successfully raised £470 with 10 supporters in 14 days

Plaid Cymru Caerdydd. Mai y 4ydd - AMDANI! Cardiff Plaid. On May the 4th. Let's get it done!

by Cardiff Plaid in Cardiff, Wales, United Kingdom

On May the 4th voters across Cardiff will go to the polls. Cardiff Plaid's 7 for '17 election pledges will finally deliver for Cardiff, after five years of divided and incompetent rule by Labour. Our pledges are:

 1. We will restructure the senior management of Cardiff Council and put the savings made into front line services
 2. We will protect Cardiff’s green field sites from destruction by revoking and reforming the Local Development Plan
 3. We will tackle Cardiff’s housing crisis by providing local housing for local people
 4. We will use Cardiff’s City Deal to build green infrastructure and sustainable transport
 5. We will clean up Cardiff by employing more street cleaners and will reverse Labour’s policy of closing recycling centres
 6. We will clean up Cardiff politics and open the books on all land deals and land reclassification
 7. We will bid for European City of Culture

-----------------------------

Ar Mai 4ydd fe fydd pleidleiswyr ar draws Caerdydd yn mynd i bleidleisio. Fe fydd 'addewidion etholiad 7 ar gyfer '17 Plaid Cymru Caerdydd o'r diwedd yn cyflawni i Gaerdydd, ar ôl pum mlynedd o reolaeth ranedig ac analluog gan Llafur. Ein haddewidion ydy:

 1. Fe fyddwn yn ailstrwythuro uwch reolaeth Cyngor Caerdydd a defnyddio’r arbedion ar wasanaethau rheng flaen
 2. Fe fyddwn yn amddiffyn caeau gwyrdd Caerdydd trwy dynnu’r Cynllun Datblygu Lleol yn ôl a’i ddiwygio
 3. Fe fyddwn yn mynd i’r afael gydag argyfwng tai Caerdydd trwy ddarparu tai lleol i bobl leol
 4. Fe fyddwn yn defnyddio Bargen Dinas Caerdydd i adeiladu isadeiledd gwyrdd a thrafnidiaeth cynaliadwy
 5. Fe fyddwn yn glanhau Caerdydd trwy gyflogi mwy o lanhawyr stryd a fe fyddwn yn gwyrdroi polisi Llafur o gau canolfannau ailgylchu
 6. Fe fyddwn yn glanhau gwleidyddiaeth Caerdydd ac yn agor y llyfrau ar yr holl fargeinion tir ac ailddosbarthu tir
 7. Fe fyddwn yn gwneud cais am Ddinas Diwylliant Ewropeaidd

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.