Ardal dysgu tu allan/Outdoor learning environment

by Wendy Roberts in Bethel, Wales, United Kingdom

Ardal dysgu tu allan/Outdoor learning environment

£423

raised of £500 target

26

supporters
84% 3 days left
Flexible funding – this project will receive all pledges made by 11th August 2020 at 12:01pm

I gael ardal tu allan gwerth chweil i’r blant / To have an excellent outdoor learning environment for the children

by Wendy Roberts in Bethel, Wales, United Kingdom

Mae pawb yng Nghylch Meithrin Bethel yn awyddys iawn i gael ardal chwarae tu allan gwerth chweil i’r holl blant sydd yn ymuno a ni o dydd i dydd. Gan bod ein blwyddyn wedi dod i ben llawer rhy fuan blwyddyn yma nid ydym wedi medru cynnal digwyddiadau codi arian tuag at yr achos. Felly rydym wedi penderfyny gwneud sialens beicio wedi gwisgo fyny fel archarwyr gyda’r holl blant i ddewis eu pellter eu hunain o eu gallu nhw. Rydym wir yn falch iawn o pob un or plant yn ystod yr amser ansicir yma, a mae pob un ohonynt yn heuddu camoliaeth enfawr am addasu i’r sefyllfa mor dda. Gofynwn yn garedig i chi ein cefnogi i allu cyraedd ein targed o £500 i rhoi tuag at ardal tu allan i’r plant. Diolch enfawr i chi am ddarllen. Ar ddiwedd pob enfys daw haul!!

All of us at the Cylch Meithrin in Bethel are eager to develop an excellent outdoor learning area for the children that join us from day to day. As our year came to an end unexpectedly with the coronavirus, we haven’t been able to hold the various fundraising activities that we had planned. We have decided therefore to hold a Superhero Bikeathon where the children can set their own distance to reach! We are very proud of all the children during these uncertain times, and they all deserve praise for adapting so well. We gratefully ask you to support us to reach our £500 target  to go towards the outdoor learning area. Thank you so much for reading!

Let's make 'Ardal dysgu tu allan/Outdoor learning environment' happen

Payment and personal details are protected