Achub Cysgod-y-Gaer / Save Cysgod-y-Gaer

by mabonapgwynfor in Corwen

Achub Cysgod-y-Gaer / Save Cysgod-y-Gaer
We did it
On 16th November 2015 we successfully raised £65 with 7 supporters in 28 days

Torfgyfrannu ein brwydr i gadw cartref gofal cymunedol Cysgod y Gaer. Crowdfunding campaign to keep Cysgod y Gaer community care home.

by mabonapgwynfor in Corwen

 English version below

Mae cartref gofal cymunedol Cysgod y Gaer yng Nghorwen o dan fygythiad, wrth i Gyngor Sir Ddinbych edrych i wneud arbedion sylweddol i'w cyllid. Er gwaethaf y ffaith fod y Cyngor yn argymell cadw'r cartref yn agored gan ddatblygu perthynas a'r Bwrdd Iechyd er mwyn defnyddio'r adnoddau yno yn llawn, nid oes yna sicrwydd y caiff hyn ei dderbyn. Rhaid felly sicrhau fod y Cyngor yn clywed ein lleisiau ac yn cadw'r cartref yn agored.

Rydym wedi bod yn brwydro i'w gadw ers dros blwyddyn. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn ac dod i ben ar Ionawr 17eg 2016.

Er mwyn ennill y ddadl a chreu gymaint o argraff a phosib cyn cyfarfod y Cyngor yng Nghorwen, mae'n rhaid wrth adnoddau i gynhyrchu posteri ac yn y blaen.

Rydym yn ddiolchgar am bob rhodd.

Caiff unrhywbeth y tu hwnt i gostau'r ymgyrch ei roi fel rodd i Cysgod y Gaer.

--------

The future of Cysgod y Gaer Community care Hom in Corwen is under threat, as Denbighshire County Council are looking to save significant savings. The good news is that the recommendation is to keep Cysgod y Gaer and link it up with the Health Board in order to fully utilise the facilities there. However there is no certainty that this recommendation will be accepted. We must therefore make sure that the Council listens to our views and keeps the home open.

The campaign has been on-going for over a year. The public consultation which has only just started will close on 17 January 2016.

For us to win the argument and create the best possible impression before the Council's public meeting in Corwen, we must have adequate resources to produce posters etc.

We are grateful for every contribution.

Any funds left from this campaign will be donated to Cysgod y Gaer.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£5 or more

£5 Reward

Diolch gan bawb! A thank you from everyone!

£10 or more

£10 Reward

A thank you for believing in my project!

£20 or more

£20 Reward

A thank you for believing in my project!

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.